20240103_MMQ_0324-min

Norske F-16 har landet i Danmark – klar for å lære opp ukrainske flygere

De norske F-16-flyene som den siste tiden har vært testet i Bodø, har nå landet i Danmark.

 – Det er fint å endelig få de norske flyene ned hit til Skrydstrup. Etter over 40 år i tjeneste for det norske luftforsvaret, i trening og operasjoner i Norge og utlandet, vil flyene nå brukes for å hjelpe Ukraina i sin forsvarskamp. Nå kan vi bidra enda mer i støtten til Ukraina, sier oberstløytnant Bård Bakke.

Han er detasjementsjef for det norske bidraget i Danmark, som i samarbeid med en bred koalisjon av nasjoner gir instruktørstøtte på F-16 til Ukrainas luftforsvar. Det innbefatter også teknisk opplæring, mission support og andre viktige elementer som vil sikre effektiv drift av våpensystemet i Ukraina.

Langsiktig arbeid

De ukrainske flygerne har erfaring fra andre typer jagerfly fra sovjettiden. Overgangen til full effekt av F-16 vil være et langsiktig arbeid. Selv om man forventer en viss effekt allerede fra starten av, vil det ta tid før Ukraina opererer F-16 etter vestlig standard.

– Jeg har fått et meget godt inntrykk av det ukrainske personellet, sier Bård Bakke som også har deltatt i det brede internasjonale samarbeidet som sammen med Ukraina skal etablere F-16 innen kort tid.

Flere F-16 solgt

F-16-systemet i Norge ble opprinnelig pensjonert 6. januar 2022 og erstattet med F-35. Forsvarsmateriell fikk i oppdrag å avhende F-16-flyene og klargjøre til et eventuelt salg. 32 av flyene er allerede solgt til Romania.

Siden oppdraget om støtte til Ukraina kom i juli 2023, har personell fra hele forsvarssektoren stått på for å sette F-16 i drift igjen etter to år på bakken. Allerede i oktober var de første norske instruktørene fra Luftforsvaret på plass i Danmark, og nå har flyene kommet etter og er klare for å bidra ytterligere.

Støtter Ukraina

Regjeringen har også besluttet at Norge skal støtte Ukraina i oppbygging av et moderne kampflyvåpen, med norske F-16 kampfly som skal doneres.

Hensikten på lengre sikt er å sette Ukraina i stand til å ivareta egen sikkerhet uten internasjonal støtte. Dette vil være viktig for stabilitet og sikkerhet i hele Europa. Støtten vil skje i en flernasjonal ramme, ledet av USA, Danmark og Nederland.

Norge har, i likhet med Danmark, Nederland og Belgia, besluttet å donere F-16 kampfly til Ukraina. Utdanning av ukrainsk personell på flytypen er en viktig forberedelse til donasjonen.

– Det er gjort en imponerende innsats i forsvarssektoren for å sette opp F-16-bidraget i Danmark, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Opplæring i Danmark

Denne uka fikk han selv anledning til å besøke Bodø og få et godt innblikk i forberedelsene. Blant annet satt han selv på i baksete, på en av de aller siste testturene til de norske F-16 flyene, før de Ukrainske flygerne skal sette seg på samme sted, og begynne den praktiske opplæringen i Danmark.

– Siden sommeren 2023 har vi stått på for å gjeninnføre F-16 i det norske forsvaret. Drift, vedlikehold og operasjoner med kampfly er spesialiserte og kompliserte operasjoner. Det har vært en helt unik og spesiell innsats fra hele forsvarssektoren, og vi ser fram til å kunne trene de ukrainske flygerne i norske F-16, sier detasjementsjef Bakke.