2020_HAH_8143

Forsvarets opptak og seleksjon er i gang

Fredag 25. juni starter Forsvarets opptak og seleksjon. Nærmere 1100 kandidater skal kjempe om rundt 300 skoleplasser de neste ukene.

Opptaket gjennomføres for bachelorutdanning og årsstudium ved Forsvarets høgskole og flere andre avdelinger som selekterer kandidater til utdanning. Opptaket avsluttes 8. juli.

– Vi gleder oss veldig til å ta imot kandidatene, og å komme i gang. Opptaket er viktig for Forsvaret og er essensielt for at vi skal klare å utdanne nok personell til avdelingene våre. Vi har planlagt og jobbet hardt for å få til et opptak som gir kandidatene muligheten til å vise seg frem, og som tar hensyn til pandemien, sier oberstløytnant Stein Garang, sjef for Forsvarets opptak og seleksjon.

Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen like ved Gardermoen og består av flere faser hvor kandidatene først må gjennom en rekke psykologiske og fysiske tester, medisinske undersøkelser og intervjuer. Kandidatene som består den første fasen, skal deretter gjennomføre en seleksjonsøvelse.

– Opptaket er ganske likt for de fleste. Det er noen linjer eller utdanninger som har egne tester som kan være spesifikke mot linjen eller skolen kandidaten har søkt. Alle som møter, skal få gode muligheter til å vise oss hvem de er, og vi har mange dyktige kollegaer som følger kandidatene tett under hele opptaket, sier Garang.

Koronasituasjonen påvirker opptaket

Opptaket gjennomføres med stort fokus på smittevern, og Forsvaret har tatt mange grep for å gjøre det mulig å samle såpass mange mennesker. Kommuneoverlegen i Ullensaker kommune og Forsvarets sanitet har godkjent smittevernplanen for opptaket.

– Selv om smitten heldigvis er lav i landet, er det fortsatt lokale utbrudd. Vi har derfor stort fokus på smittevern. Det aller viktigste er at kandidater som ikke føler seg i form eller har symptomer, tar ansvar og ikke møter på opptaket. Dette gjelder selv om de har en negativ covid-19-test, sier Garang.

Opptakssjefen har stor forståelse for at det kan ha store konsekvenser for den enkelte ikke å kunne møte på opptaket. Men han er tydelig på at det er viktigere enn noen gang at den enkelte kandidat tar dette ansvaret. 

– Selvfølgelig er dette et tøft valg å ta hvis man ikke får møtt på grunn av sykdom. Men vi tar ingen sjanser, og folk som møter med symptomer, får ikke lov å gjennomføre opptaket, sier Garang.

Årets opptak er innholdsmessig likt tidligere opptak, men kandidatene fra de forskjellige skolene møter til forskjellige datoer for å ha mindre trykk på alle postene kandidatene skal gjennom.

– Det kanskje viktigste og mest omfattende grepet vi har gjort, er å gjennomføre differensiert oppmøte. Da vil det være betydelig færre som skal innom de samme aktivitetene. Vi har også organisert forlegninger og andre fasiliteter slik at det skal være mulig å overholde smittevernreglene.

Det viktigste kandidatene gjør før de møter, er å sette seg godt inn i den informasjonen de har fått i forkant – og at de ikke møter hvis de har symptomer på sykdom, sier Garang.