Forsvarets opptak og seleksjon

Du skal møte ved Sessvollmoen, som ligger noen kilometer nord for Oslo lufthavn. Dato og tidspunkt for oppmøte står i innkallingen din.

Pil til høyre
Til deg som har fått tilbud om studieplass i Forsvaret
Smittevern før oppmøte
Har du luftveissymptomer, skal du ikke møte. Følg nasjonale smittevernanbefalinger. Unngå større samlinger, hold god avstand og begrens antall kontakter. Har du oppholdt deg i et ubruddsområde, eller i områder med strengere tiltak, skal du ta PCR-test mindre enn 3 dager før oppmøte.

Reise og oppmøte

Skilt på Gardermoen flyplassSign at Gardermoen airport

Du skal møte på Sessvollmoen. Vi ordner transport fra Oslo lufthavn til leiren. Av smittevernhensyn deler vi opp tidspunktene. Se innkallingen din hvilken dato som gjelder for deg. Unngå bruk av offentlig transport om mulig på grunn av smittevernhensyn.

Buss til Sessvollmoen

Du skal ta Forsvarets buss fra Oslo lufthavn til Sessvollmoen. Se også på infoskjermene på Oslo lufthavn. Bussavganger fra plattform 21:

Tirsdag 29. juni
07.30, 08.30, 10.30

  • Ansatte i Forsvaret bestiller reisen til opptaket som vanlig tjenestereise, som skal belastes avdelingen din.
  • Er du i førstegangstjeneste, eller er sivil, skal du bestille flyreise på telefon 78 10 03 00 mellom 08.00 og 15.00 på hverdager. Vær tidlig ute med flybestillingen, det kan bli utsolgt.

  Dato og tidspunkt for oppmøte står i innkallingen din.

  Reisen skal bestilles med åpen retur / flex.

 1. Her finner du en oversikt over ting du må ta med når du møter til opptak. Forsvaret har ikke ansvar for dine personlige verdisaker under opptaket. Du tar derfor med dette på eget ansvar.​

  Dette MÅ du ta med

  • Legitimasjon (f.eks. pass, førerkort eller FD-ID om du har)
  • Klær etter årstid og vær (du skal være mye utendørs). De første og siste dagene av opptaket må du gå i egne klær. Får du delta på seleksjonsøvelsen holder Forsvaret deg med nødvendig klær i perioden
  • Sovepose for bruk de første dagene når du er i Sessvollmoen leir. Når du etter hvert skal ut i felt, får du utlevert militær sovepose fra Forsvaret
  • Treningstøy til trening ute og inne
  • Toalettsaker til hele opptaket og 1 håndkle
  • Kandidater til Hæren skal i tillegg ta med eget utstyr etter denne pakningsplanen (pdf) – gjelder kun deg som til daglig tjenestegjør i Hæren og har utlevert PBU og skal på opptak til Hæren

  Ta med (hvis du har)

  • For deg som bruker briller/linser: Brilleseddel eller kopi av synstest (som du får hos optiker)
  • Legeattester (dersom du har endret helse siden du sist var hos militær lege)
  • Nødvendige medikamenter (NB! Medikamentene må ha original emballasje, og du SKAL informere om medisinbruk når du gjennomfører helsekontroll)
  • Inngåtte feltstøvler (Forsvarets M77). Disse må være samme type Forsvaret bruker (M77). Kopier eller feltstøvler som ligner er ikke tillatt. Vi understreker at du får utlevert feltstøvler, og at det ikke er nødvendig å ta med, men det anbefales hvis du har.

  Andre ting det er lurt å ha med

  • En liten sekk for å bruke når du er i Sessvollmoen leir (for å ha drikkeflaske, litt klær, ev. papirer etc. i)​
  • Tidsfordriv: Under opptakets første og siste dager kan det være litt venting
  • Klokke: Det er viktig å være presis i Forsvaret. Ta derfor med deg ei klokke som du ikke er redd for. Mobiltelefonen må ligge igjen når du er på seleksjonsøvelse. Du kan derfor ikke basere deg på å bruke telefonen som klokke
  • Slippers: Når mange skal dusje på kort tid, kan det bli litt møkkete og vått i dusjen og garderoben. Mange liker derfor å bruke slippers når de dusjer. De er også praktiske å ha på tilbake til rommet etter at du er ferdig i dusjen
  • For deg som har langt hår: ta med et rikelig utvalg av nøytrale hårstrikker og hårspenner

  Dette skal du IKKE ta med

  • Kosttilskudd som proteinpulver, energitabletter etc.
  • Egne artikler som camelbak, leatherman etc. Privat/personlig utstyr som dette er ikke tillatt under seleksjonsøvelsen i fase 2. Selv om du kan bruke det før og etter fase 2, minner vi om at du får utlevert alt nødvendig utstyr du trenger av Forsvaret. Vi anbefaler derfor at du lar ekstrautstyr bli liggende igjen hjemme.

Velkommen til opptaksprøver!

Bildet er tatt under Forsvarets opptak og seleksjon (FOS).

Under opptaksprøvene skal ditt lederpotensial vurderes basert på Forsvarets grunnsyn på ledelse og Forsvarets kjerneverdier – respekt, ansvar og mot. Forsvarets grunnsyn på ledelse (pdf) er styrende for hva vi ser etter.

Datoer

Av hensyn til smittevern deles opptaksprøvene opp. Se innkallingen din når du har oppmøte. Lengden varierer, men alle skal være ferdige med opptaksprøver senest 8. juli. Noen avslutter før.

Se flere datoer

 1. Ved ankomst skal du registreres inn og gjennomføre fysiske tester. Du må bestå fysiske tester i disse øvelsene:

  • 3000 meter løpetest
  • Medisinballstøt
  • Stille lengde
  • Pull-ups

  Minstekrav er gjennomsnittskarakter 5 for styrketester og minimum karakter 5 for utholdenhet. Gå til karakterskala.

  I løpet av de første dagene blir det også gjennomført medisinsk kontroll (lege og tannlege) samt intervjuer og leksjoner. Alt foregår i og ved Sessvollmoen leir.

  Om du består fysiske tester og ellers ikke har noen diskvalifiserende helseplager, går du videre til fase 2 som er en seleksjonsøvelse ute i felt. Øvelsen foregår i feltet rett utenfor leiren.

 2. Feltperiodens varighet varierer noe mellom de ulike forsvarsgrenene og strekker seg fra 3–9 dager. Her settes du sammen med et lag, og dere rullerer på hvem som er lagfører. Dere utsettes for fysiske og mentalt krevende oppgaver, som er ment å være overførbare til en rekke kritiske og mer hverdagslige oppgaver du kan komme til å møte i tjenesten din.

  I store deler av denne perioden følges dere av en offiser eller et befal. Denne offiseren eller befalet har til hovedhensikt å observere og vurdere alle i laget på de fem lederegenskapene i Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse.

 3. De fem egenskapene vi måler deg på:

  Rollemodell

  Verner om kjerneverdiene: respekt, ansvar, og mot. Er lojal overfor organisasjonen, Er åpen for tilbakemeldinger og for å lære av andre. Viser integritet igjennom å handle konsistent med egne verdier og egen lære.

  Løse oppdrag

  Tar initiativ og ansvar. Følger progresjon og fullfører oppgaver. Jobber systematisk og tar hensyn til flere faktorer under oppdragsløsning. Gjør gode prioriteringer og tar tak i problemene som oppstår underveis. Bidrar til måloppnåelse og etablering av nye langsiktige mål.

  Mentalt robust

  Tenker klart i intensive situasjoner med høy fysisk og psykisk belastning. Mestrer vanskelige livsbegivenheter. Er følelsesmessig stabil. Har omstillingsevne i usikre situasjoner. Står foran og viser vei under usikkerhet og/eller når situasjonen oppleves som vanskelig.

  Samspill

  Får tillit av andre. Formidler sitt budskap effektivt, og kommuniserer mål og krav tydelig. Delegerer ansvarsområder og skaper rolleklarhet for sine medarbeidere. Påvirker andre. Motiverer og dyktiggjør andre. Støtter og bryr seg om andre. Viser interesse for andre mennesker og kan ta deres perspektiv.

  Utvikling

  Bidrar til fleksibilitet, kreativitet og nytenking i oppdragsløsning. Er selvstendig og viser vilje og evne til å utvikle seg selv. Identifiserer og stimulerer til nytenkning, selvstendighet og refleksjon hos sine medarbeidere.

Pil til høyre
Karakterskala fysiske tester

Treningstips

Kandidatene på FOS Vinter 2017 er det første til å ta ibruk forsvarets nye styrketester, hang-ups, stille lenge og medisinballstøt // The participants at The Armed Forces Recruitment and Selection process Winter 2017 are the first to use the armed forces´new strength tests

Opptaket oppleves av mange som fysisk krevende, men du kan gjøre noe med det selv.

Selv om mange treningssenter er stengt nå, så er det andre måter du kan forberede deg.

  • 3000 meter: Du må ut og løpe – gjerne i varierte økter. Det kan være lurt å både løpe ulike intervalløkter samt også legge inn noen økter hvor du prøver deg på å løpe 3000 meter på egen hånd, både så du blir vant til øvelsen og får en forståelse av hvor godt du ligger an.
  • Medisinballstøt: Tren brystmuskulaturen (som armhevinger) og finn deg en stor stein eller tilsvarende som du kan kaste
  • Stille lengde: Tren spensthopp, med eller uten ekstra vekt på kroppen, inne eller ute
  • Pull-ups: Bruk en bjelke i huset eller en stang, eller finn en gren i skogen som du kan dra deg opp i

  Sørg for at du er innenfor kravene med god margin. Testene gjennomføres på tidspunkter du kanskje ikke vant til å gjøre fysisk trening.
  Hvis du vil følge et konkret treningsprogram, se eksempel her (pdf)

 1. Når det gjelder øvelsen i felt du skal delta på, kan du også forberede deg til den. Gjør deg selv kjent med å ha sekk på ryggen, kjenn litt på det uvante med å gå lenge med sekk. Begynn å gå med lett vekt og øk etter hvert til ca. 15–20 kg. Start på grusveier og stier før du også går i terrenget med sekken på ryggen. Først en time, og øk turene til 3–4 timer når oppmøtet nærmer seg.

  Bruk gjerne feltstøvler når du går. Hvis du har egne feltstøvler (Forsvarets M77) inngått fra før, er det anbefalt at du tar med disse.

  Slapp av og ikke press deg hardt den sisten uken før du skal møte. Møt uthvilt!

Ofte stilte spørsmål

 1. Nei, på grunn av smittevernhensyn og kapasitet i leiren er det ikke anledning til å overnatte i Sessvollmoen leir dagen før oppmøte.

  Har du problemer med å møte innen oppmøtetidspunktet, ta kontakt ved å logge inn på dette kontaktskjemaet.

 2. Nei.

 3. Løypen er flat og foregår utendørs på grus. Mindre deler av løypen i startområdet er på asfalt.

 4. Forsvaret går ikke ut med disse tallene i forkant av opptaket.

  Hvis du kvalifiserer deg under opptaket og blir vurdert blant de beste, så er det plass til deg. 

 5. Ikke nødvendigvis. Noen får soveplass i en hall eller telt, andre får soveplass i kaserner. Du kan ikke regne med å få låst inn dine private eiendeler.

 6. Ja.

 7. Nei.

 8. I leiren kan du bruke mobiltelefon. Under seleksjonsøvelsen er det ikke lov å ha med mobiltelefon.

  Må foreldre/foresatte ha tak i deg under opptaket, har vi en vakttelefon de kan ringe. Nummeret legges ut på forsvaret.no/fos når opptaket starter.

 9. Den første uken av opptaket spiser vi på Sessvollmoen leir. Den første uken får du frokost, lunsj og middag. Du må selv smøre lunsj under frokosten. Det er lurt å smøre litt ekstra mat så du har til kveldsmat. Det er vanlig norsk mat som serveres. Har du spesielle matallergier eller andre behov som må tas hensyn til, si fra ved oppmøte.

Datoer

Dato for når opptaksprøvene avsluttes varierer fra linje til linje, men alle skal være ferdige innen 8. juli. Skolestart for de ulike linjene er:

KRIGSSKOLER (BACHELOR)
Nye kadetter ved Forsvarets høgskole har fysisk oppmøte på Heistadmoen leir enten 1. august eller 11. august. Hvilken dato som gjelder for deg får du vite i løpet av opptaket.

Undervisningen starter 2. august (digital undervisning for de som har oppmøte 11. august).

ANDRE LINJER
Cyberingeniørskolen (CISK) har skolestart 9. august.
Cybertekniker har skolestart 11. august.

Andre datoer er ennå ikke besluttet, men blir publisert her straks de er klare. Forbehold om endringer.

Kontakt oss
For henvendelser om din søknad, bruk dette kontaktskjemaet.

Hva er FOS?

landingsside20190628CRJ-32

Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) er opptaksprøver for utdanning og tjeneste i Forsvaret. I løpet av opptaket skal kandidatene bli intervjuet og testet teoretisk og fysisk. Her skal Forsvaret bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. De som blir vurdert som best egnet, får mot slutten av opptaket tilbud om utdanning i Forsvaret.