Lastevogn

Hæren styrket med nye lastevogner

Denne uken ble Hæren ved Stridstrenbataljonen i Brigade Nord forsterket med en rekke splitter nye lastevogner. Og flere ankommer Hæren i tiden fremover.

Tirsdag denne uken var det høytid på Sessvollmoen utenfor Oslo. Da overleverte Forsvarsmateriell (FMA) nye lastevogner tilpasset Forsvarets behov til Hæren. 24 nye HX krokløftere, 56 nye TG tungtrekkere og 96 nye flak. ​

– Krokløfterne skal til oss i Stridstrenbataljonen i løpet av høsten. 16 til Bardufoss og 8 til Rena, forteller bataljonssjef Nina Sofie Berg.

Lastevognene er levert fra Rheinmetal Man Military Vehicles (RMMV).

Kjøretøy klargjort for pansring

Etter hvert vil Stridstrenbataljonen få flere, totalt 46 i tallet. Av disse vil 21 være pansrede og 25 upansrede. I tillegg kommer 29 tungtrekkere til Stridstrenbataljonen i løpet av 3. og 4. kvartal. Etter hvert som lastevognprosjektet leverer flere vogner til Hæren, vil disse fordeles ut til andre avdelinger. De resterende vognene leveres Forsvaret frem til og med 2026.

– Nye vogner gir oss økt operativ evne. Bedre beskyttelse, større fleksibilitet, mer oppetid og effektiv bruk av materiellet, og ikke minst raskere kjøretøy med meget god fremkommelighet i terrenget, forteller Berg, og fortsetter:

– Dette utgjør «kraften bak slaget». Det øker kampkraften til Hæren og Brigade Nord som system, når vi hurtigere og sikrere kan etterforsyne kampavdelingene våre under operasjoner. Vi blir enda bedre til å overleve og ivareta egen sikkerhet.

Frigir kapasitet

Hun suppleres av sjef i bataljonens transportkompani, kaptein Monica Hongset, som forteller at dagens lastevogner er fra midten av 1980-årene.

– Vi har periodevis mye vedlikehold på kjøretøyene, noe som er tidkrevende. Nye lastevogner gir mer forutsigbarhet i hverdagen, siden vi kan forvente økt oppetid. Samtidig vil mindre tid til vedlikehold frigjøre tid til utdanning, forteller Hongset.

– Gammelt er dyrt og må stadig skrus på. Nye kjøretøy frigir mekanikerkapasiteten vår; vi vil skru mindre på det nye materiellet og bruke mer tid på å støtte andre avdelinger som har behov for dem, supplerer bataljonssjefen, Nina-Sofie Berg.

– De nye kjøretøyene gir oss større fleksibilitet og bedre forutsetninger for å understøtte Brigade Nord. Legg til at førermiljøet er særdeles bra på de nye kjøretøyene. Det gir sjåførene bedre utholdenhet, og ikke minst øker det motivasjonen i jobben de gjør. Nytt utstyr er og blir en motivasjonsfaktor, understreker Hongset.