USS Harry S. Truman gjennomfører etterforsyninger i sjøen sammen med et logistikkskip under en omfattende sertifiseringsøvelse i Atlanterhavet, før KNM Fridtjof Nansen og Carrier Strike Group 8 skal delta i en Cooperative Deployment senere i år.

Her blir KNM «Fridtjof Nansen» historisk på hangarskipsoppdrag

Virginia, USA: Onsdag morgen skrev KNM «Fridtjof Nansen» historie da det som det første norske fartøyet dro på et lengre oppdrag med et amerikansk hangarskip.

Onsdag morgen amerikansk tid forlot KNM «Fridtjof Nansen» og resten av fartøyene i Carrier Strike Group 8 sine hjemmehavner i Norfolk, Virginia og Mayport, Florida for å ta fatt på en rutinemessig og planlagt deployering.

KNM «Fridtjof Nansen» deltar som eneste ikke-amerikanske fartøy under Cooperative Deployment-programmet, og blir historisk som det første norske fartøyet som inngår i en slik styrke. 

ASD-FS_2021-5018.jpg
Skipssjef på KNM «Fridtjof Nansen», kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle. Foto: Magnus J. Horne.

− Det blir spennende for besetningen å endelig komme i gang med oppdraget. De siste månedene har vi lagt ned en stor innsats, dedikasjon og lærevilje som har resultert i at vi har blitt godt integrert i den amerikanske hangarskipsgruppen. Nå ser vi frem til å fortsette utviklingen, bygge videre relasjoner mellom Sjøforsvaret og US Navy, og lære å kjenne vår viktigste allierte enda bedre, sier skipssjef på KNM «Fridtjof Nansen», kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle.

God mottakelse i USA

Den norske fregatten har jobbet målrettet mot oppdraget det siste året, og har tilbragt de siste tre månedene sammen med styrken i USA, hvor de blant annet har gjennomført felles opptrening og sertifisering. 

− Gjestfriheten og profesjonaliteten amerikanerne har møtt oss med i oppøvingsperioden, har vært veldig god. Det gjør at vi i dag er integrert tilnærmet på lik linje med et hvilket som helst amerikansk fartøy. At vi i dag drar på oppdrag, markerer en viktig milepæl i videreutviklingen av et godt forsvarssamarbeid mellom Norge og vår viktigste allierte, USA. Erfaringene fra dette blir viktige i fremtiden, særlig dersom Norge mot formodning skulle ha behov for alliert forsterkning, sier skipssjefen.

Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen er veldig godt fornøyd med innsatsen som er lagt ned så langt.

– Norge er et av få land i verden som har kompetansen, kapasiteten og relasjonen som kreves for å operere sømløst og integrert i en amerikansk maritim styrke, sier han.

– Dette toktet gir oss kompetanse og erfaringer som også er viktig for vår nasjonale forsvarsevne, vi er med å ta et felles ansvar for maritim sikkerhet og det sender et tydelig signal om at vi hører hjemme i det vestlige sikkerhetsfelleskapet, konkluderer sjef Sjøforsvaret. 

I tillegg til KNM «Fridtjof Nansen» og hangarskipet USS «Harry S. Truman» består hangarskipsstyrken av ni flyskvadroner i Carrier Air Wing 1, i tillegg til missilkrysseren USS «San Jacinto» og destroyerene i Arleigh Bruke-klassen; USS «Bainbridge», USS «Cole», USS «Gravely» og USS «Jason Dunham».

Hangarskipsstyrken er kapabel til å gjennomføre en lang rekke oppdrag som strekker seg fra fredstidsoppdrag, innsats i humanitære kriser eller naturskatastrofeområder til å delta i væpnede konflikter om nødvendig.

Styrken vil samarbeide med allierte og partnere for å bidra til å opprettholde regional sikkerhet og stabilitet det maritime domene.

Fakta om Cooperative Deployement

  • KNM «Fridtjof Nansen» deltar i Cooperative Deployement, som er et amerikansk samarbeidsprogram for nære allierte. 
  • I høst har KNM «Fridtjof Nansen» bestått sertifiseringsøvelsen «Composite Training Unit Exercise» (COMPTUEX), sammen med hangarskipet USS «Harry Truman» og resten av hangarskipstyrken Carrier Strike Group 8.  
  • I tillegg til KNM «Fridtjof Nansen» og hangarskipet USS «Harry S. Truman» består hangarskipsstyrken av ni flyskvadroner i Carrier Air Wing 1, i tillegg til missilkrysseren USS «San Jacinto» og destroyerene i Arleigh Bruke-klassen; USS «Bainbridge», USS «Cole», USS «Gravely» og USS «Jason Dunham».
  • Onsdag 1. desember deployerte KNM «Fridtjof Nansen» og resten av Carrier Strike Group 8. Det er en planlagt og rutinemessig deployering. 
  • Fregatten er det første norske fartøyet til å dra på et lengre oppdrag med et amerikansk hangarskip.
  • Hangarskipsstyrken er kapabel til å gjennomføre en lang rekke oppdrag som strekker seg fra fredstidsoppdrag, innsats i humanitære kriser eller naturskatastrofeområder til å delta i væpnede konflikter om nødvendig.