Fire norske F-35 flyr til Island i forbindelse med Iceland Air Policing 2023

Iceland Air Policing 2024

I midten av januar reiser fire fly og omlag 100 personell til Island for å gjennomføre Iceland Air Policing i Keflavik.

Island har ikke et eget luftforsvar

Som NATO-land får de støtte av allierte med periodisk luftforsvar-tilstedeværelse og luftromsovervåkning under fredstid. Fra midten av januar til begynnelsen av februar er det Norge som skal utføre oppdraget Iceland Air Policing (IAP). Dette blir fjerde gangen Norge løser dette oppdraget med F-35. Det NATO-ledet oppdraget har periodevis rullering mellom alliansens medlemsland for å møte behovet til Island for suverenitetshevdelse.

Hovedoppgaven under IAP blir å utføre beredskapsoppdraget Quick Reaction Alert (QRA). QRA innebærer å overvåke landets luftrom, samt holde oppsyn med all trafikk i og i nærheten av luftrommet. Skulle ukjente fly dukke opp i landets luftrom, rykker kampflyene ut. Veiledet av CRC-personell (Control and Reporting Centre) lokaliserer F-35 de ukjente flyene, identifiserer og dokumenterer dem. Om nødvendig kan QRA-flyene eskortere luftfartøyet ut av NATO-området eller til utpekte flyplasser. Eventuelt kan de overføre myndigheten over QRA-flyene til sivile instanser, skulle det gjelde en sivil flykapring.

QRA er et døgnkontinuerlig oppdrag som utføres på vegne at NATO. Dette er et rutineoppdrag Norge løser daglig ut fra Evenes flystasjon med F-35. Dette blir det fjerde året med Iceland Air Policing som Norge har deltatt på med F-35. Personellet består av piloter, administrativt, teknisk, vakt og operativt støttepersonell, som alle skal være der i rundt 4 uker.

– Vår deltakelse på Iceland Air Policing viser vår vilje til å støtte NATO og vår økte evne til å løse oppdrag med kampfly både innenlands og utenlands, forteller sjef 331 skvadron, oberstløytnant Kenneth "Chain" Vika.

20240108_OAV_56840_export.jpg
Sjef 331 skvadron, oberstløytnant Kenneth "Chain" Vika. Foto: Ole Andreas Vekve, Forsvaret

Første oppdraget til 331 skvadron med F-35

Dette er første oppdraget 331 skvadron leder etter at de ble reaktivert på Ørland, men det er ikke bare personell fra 331 skvadron i detasjementet. Detasjementet består av folk fra ulike avdelinger fra 131 og 132 luftving. Personell fra 131 luftving skal drive opplæring og luftovervåkning fra Islandsk Control Reporting Center.

Mediedag

I forbindelse med NATO-oppdraget blir det arrangert mediedag på Keflavik. Media inviteres inn på flystasjonen for å ta bilder av F-35 og intervju med detasjementsjef oberstløytnant Kenneth Vika. Les mer her.