Setermoen leir.
Camp Setermoen.

Slik håndteres utbruddet av covid-19 i indre Troms

Hæren iverksatte strengere tiltak enn retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Det ga effekt.

Tirsdag 27. oktober testet 2 personer i Panserbataljonen på Setermoen leir positivt på covid-19. Det ble satt i gang omfattende testing, noe som førte til at ytterligere flere fikk påvist smitte.

Isolasjon, karantene og portforbud

Samtidig iverksatte Hæren strengere tiltak enn retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI), for å forhindre ytterligere smittespredning. Det ble innført isolasjon av de som ble bekreftet smittet, og karantene for de med bekreftet nærkontakt. Det ble samtidig gjennomført midlertidig portforbud for vernepliktige i leiren.

Portforbudet ble opphevet henholdsvis 3. november i Setermoen leir og fra 4. november i Skjold leir.

20200814-nervik.jpg
Kommunikasjonssjef i Hæren, oberstløytnant Erling Nervik.

– Som en samfunnskritisk aktør er det viktig å hindre smittespredning ut i sivilbefolkningen, samtidig som vi må opprettholde vår operative evne. Vi fokuserer også på å opprettholde vår evne til å kunne støtte det sivile samfunn ved eventuelle bistandsanmodninger, opplyser kommunikasjonssjef i Hæren, oberstløytnant Erling Nervik.

I Skjold garnison ble 52 personer som hadde vært i nærkontakt med noen av de  smittede på Setermoen, satt i karantene. Det ble samtidig innført portforbud også her.

FHI til stede

FHI har vært til stede på Setermoen og bistått med rådgivning og testing sammen med kommunale helsetjenester. På det meste har 500 personer sittet i karantene og 40 i isolasjon mens et større antall har vært under portforbud.

– Portforbudene er nå opphevet, og vi gjenvant kontrollen. Samtidig er vi ikke isolert fra samfunnet for øvrig, og vi kan ikke forvente annet enn at smitte vil kunne oppstå i Hærens garnisoner i tiden fremover, sier Nervik.