Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen under åpningen av NATO Military Committee Conference 2023 i Oslo

NATO Military Committee Conference 2023

Helgen 15.–17. september 2023 var Norge vertskap for NATOs militærkomités årlige konferanse. Les mer om Militærkomiteen og konferansen her.

0026-23-OSLO-horrizontal.png

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var vert for den årlige konferansen til NATOs militærkomité – NATO Military Committee Conference (MCC).

Under NATO-toppmøtet i Vilnius i juli 2023 vedtok NATOs politiske nivå å styrke alliansen på flere områder. Målet er å endre alliansen fra å være fokusert på internasjonale operasjoner til å forsvare egne territorier. Under konferansen i Oslo var forsvarssjefer fra alle medlemsland samlet for å diskutere gjennomføringen av vedtakene fra Vilnius. Dette inkluderer økt beredskap, modernisering, innføring av kommandostrukturer, bedre logistikk og mer felles trening.

Fakta

NATOs militærkomité (MC)

MC er den øverste militære myndighet i NATO og er broen mellom politiske beslutningstakere og NATOs militære struktur. Komiteen rådgir Det nordatlantiske råd i spørsmål om militær politikk og strategi. Komiteen skal iverksette politiske beslutninger til militær retning og anbefaler tiltak for forsvar av NATO-området og gjennomføring av militæroperasjoner. Komiteen utvikler også strategisk politikk og vurderer styrker og kapabiliteter av land som kan utgjøre en risiko for NATOs interesser.

Militærkomiteen består av høyerestående militære offiserer fra NATOs medlemsland. Disse offiserene representerer sine lands forsvarssjefer. Island, som ikke har militære styrker, representeres av en sivil tjenesteperson. Komiteens leder er NATOs øverste militære representant og er talsperson for militære saker i alliansen.

Komiteen møtes minst en gang i uken for å diskutere viktige militære saker. På høyeste nivå møtes komiteen tre ganger i året: to møter i NATOs hovedkvarter i Brussel samt et tredje møte i et NATO-medlemsland. Det er dette årlige møtet som finner sted i Oslo nå i september.

For pressen

Last ned medieinfo-arket i lenken under for mer informasjon.

Pressekontakter – Forsvaret

Pressekontakter – NATO

 • Eleonora Russell
  Public Affairs and Strategic Communications Advisor to the NATO Military Committee and International Military Staff
  Telefon: + 32 471 61 09 55
  E-post: russell.eleonora@hq.nato.int
 • Grzegorz Lyko
  Deputy Public Affairs and Strategic Communications Advisor to the NATO Military Committee and International Military Staff
  Telefon: + 32 477 570 746
  E-post: lyko.grzegorz@hq.nato.int
0026-23-OSLO-main.png