20230916tk_A3853

NATOs forsvarssjefer samlet i Oslo

Hvordan skal NATO raskest mulig iverksette vedtakene fra sommerens toppmøte i Vilnius? Det har NATOs militærkomité diskutert i Oslo i helgen.

Forsvarssjefer fra NATOs medlemsland og Sverige var helgen 15.–17. september samlet på Holmenkollen for Militærkomiteens årlige konferanse. Den viktigste jobben deres har vært å enes om hvordan alliansen skal følge opp vedtakene fra sommerens toppmøte i Vilnius i Litauen.

Blant annet har forsvarssjefene sett på hvordan NATO best og mest effektivt kan sørge for økt beredskap, modernisering, innføring av kommandostrukturer, bedre logistikk og mer felles trening.

Under en felles pressekonferanse lørdag kveld, møtte komitéleder, admiral Rob Bauer, og forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, pressen. Der fortalte de om en vellykket konferanse.

– I 2024 holder alliansen sin største øvelse siden den kalde krigen, med over 40.000 deltakere i Tyskland, Polen og Baltikum. Vi har aldri vært sterkere og mer klare, sa Bauer og la samtidig til:

– Men vi må gjøre mer for å stå bedre imot eksisterende og kommende trusler.

Han pekte særlig på utfordringer med produksjonskapasitet på våpen og militært utstyr samt kraftig økende priser.

Vert og forsvarssjef Eirik Kristoffersen takket pressen for rollen de spiller i et fritt, demokratisk samfunn. Han trakk samtidig linjer til Ukraina.

– Vår ukrainske venner kjemper for sitt hjemland, fred og demokrati. De kjemper på vegne av oss alle som ønsker en verdensorden basert på disse verdiene. Vi skal fortsette å støtte dem. NATO er mer forent enn noen gang, det har vi sett under denne konferansen.