FRI_20231130-3316

Norge har nå evakuert over 2000 pasienter og pårørende fra Ukraina

Siden juni 2022 har Forsvarets luftevakuerings gruppe ukentlig evakuert sårede og syke Ukrainske pasienter og pårørende til sykehus i Europa. I november var mer enn 2000 pasienter og pårørende evakuert, noe som gjør oppdraget til den største luftevakueringen Norge har gjort.

– Den ulovlige russiske angrepskrigen mot Ukraina pågår for fullt. De menneskelige lidelsene er enorme. Mange ukrainere har behov for livsviktig medisinsk behandling. Norges bidrag her er viktig og svært etterspurt, sier Bjørn Arild Gram (Sp). 

Den medisinske evakueringen av ukrainere er et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, i tillegg til Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til støtte for EU. 

– Norge gjør en formidabel innsats med å sørge for pasienttransport med ambulansefly til sykehus i Norge og Europa. Mange land har kapasitet for sykehusbehandling, men ikke egnede transportmuligheter. Vårt bidrag betyr at kapasiteten som finnes på sykehus i Europa brukes, samtidig avlastes helsetjenesten i Ukraina. Jeg er stolt over dette bidraget, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol (Ap)

Unik evakueringsmetode

Hver uke flyr helsepersonell som er på beredskapskontrakt med Forsvarets sanitet til den Polske flyplassen i Rzeszow. Det er med leger, intensiv- og anestesi sykepleiere, sykepleiere, paramedicer og ambulansepersonell. Med et SAS fly som er innredet som en luftambulanse kan man ivareta pasientene frem til destinasjonslandet. De dårligste pasientene kan også legges på respirator. Til Rzeszow kommer pasientene i ambulanser enten direkte fra Ukraina eller fra den medisinske samlingsstedet like ved flyplassen hvor pasienten kan ha kommet dagen før. 

– Ukrainerne har et imponerende helsevesen, men de står i en veldig vanskelig situasjon. Denne avtalen og operasjonen sikrer at de ukrainske pasientene får den behandlingen de trenger. Helsepersonellet om bord jobber til vanlig i den norske helsetjenesten, men har en avtale om å være i beredskap for Forsvaret, sier Gram.

Medevac-oppdrag til Ukraina

  • Antall oppdrag: 103
  • Antall evakuerte: 2247 pasienter til Norge (1586 pasienter) og andre land
  • Antall land evakuert til: 9 (inkludert Norge)
  • Sivilt-militært samarbeid: I Norge er det en gjensidig bistandsavtale mellom Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Helsedirektoratet. Det er denne bistandsavtalen som blir brukt til denne evakueringen. Forsvaret bidrar med planlegging, helsepersonell og Forsvarets avtale med SAS hvor et kommersielt SAS-fly innredes for luftevakuering.

Slik fordeles pasientene

Når flyet lander på en flyplass i Europa står helsetjenesten klare for å ta imot pasienten som må videre på sykehus i landet. Evakueringen skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Før den norske luftevakueringen kan skje, koordinerer europeiske land hvem som skal ta imot pasienter. Norge er også med her og tar imot pasienter og pårørende. I Norge er det koordineringssenteret som er en del av Ullevål universitetssykehus som koordinerer innad i Norge. De avgjør sammen med de regionale helseforetakene hvor de ulike pasientene skal på sykehus, ut ifra hva slags skader eller sykdommer de har og kapasiteten på sykehusene.

– Norge er også et av de landene som har tatt imot flest medevac-pasienter. Vår felles helsetjeneste har helt siden krigen startet vist stor evne og vilje til å gi god behandling til pasienter fra Ukraina. Helsetjenesten støtter også Ukraina med ekspertise, medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina og donasjon av legemidler og utstyr. Norge leverer god og etterspurt helsebistand til Ukraina. Jeg er stolt over det arbeidet som gjøres fra norsk side for å bistå den ukrainske helsetjenesten, sier Kjerkhol.

Det er viktig at de pårørende også blir med på samme flyet, siden det er bedre for pasientene og gjør det enklere for myndighetene som tar imot pasienter.