no-ru-mote-051023

Norsk-russisk toppmøte i nord

Generalløytnant Yngve Odlo, sjef Forsvarets operative hovedkvarter, møtte denne uken generalløytnant Stanislav Vladimirovitsj Maslov, sjef for FSBs Grensedirektorat for det vestlige arktiske område.

Protokollmøtet ble gjennomført om bord på et norsk kystvaktskip i Sør-Varanger kommune 5. oktober. Den russiske delegasjonen som deltok på protokollmøtet, var fra den russiske føderale sikkerhetstjenestens (FSB) Grensedirektorat for det vestlige arktiske område.

– God dialog

Den norske delegasjonen bestod i tillegg til sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), av representanter fra norsk kystvakt, norsk grensekommissær og den norske forsvarsattacheen i Moskva. 

– Møtet bar preg av god dialog og profesjonalitet fra begge parter. Det er viktig å få gjennomført disse møtene for å diskutere utfordringer og enes om felles målsettinger og nødvendige tiltak om grensesamarbeid, redningssamarbeid og fiskeriforvaltnin, sier sjef for FOH, generalløytnant Yngve Odlo.

Han påpeker at det er viktig for begge nasjoner å holde denne kanalen åpen for å kunne snakke sammen.

– Det kan forhindre ulykker og misforståelser mellom Norge og Russland, sier Odlo.

Konstruktivitet og enighet

Diskusjonene og de faglige samtalene under disse møtene er fra norsk side alltid blitt opplevd som konstruktive. Det snakkes om konkrete problemstillinger knyttet til felles utfordringer innen grensesamarbeid, redningssamarbeid og fiskeriforvaltning.

Det er fortsatt enighet mellom delegasjonene at utfordringene i Barentshavet, Norskehavet og på landegrensen må løses ved hjelp av åpne kommunikasjonskanaler og en videreføring av de avtaler som er inngått mellom Norge og Russland.

Bakgrunn

Samarbeidet på den norsk russiske grense er basert på grenseavtalen mellom Norge og Russland fra 29. desember 1949. Det er med andre ord en historisk forankret samarbeid som preges av en åpen og god dialog mellom grensevaktstyrkene, og den norske og russiske Grensekommissæren.

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet strekker seg tilbake til midten av 1970-årene og er basert på at Norge og Russland (den gang Sovjetunionen) forvaltet en felles ressurser i Barentshavet, men det var gjennom etablering av en årlig felles søk- og redningsøvelse mellom våre to land på slutten av 1980-årene, at grunnlaget for dagens omfattende og gode samarbeid mellom den norske kystvakten og den russiske kystvakten ble etablert.