20230111tk_I6945

Norge tar ansvar i en alvorspreget tid

Norge har nå kommandoen over NATOs stående minerydderstyrke i Nord-Europa.

Torsdag 12. januar overtok Norge kommandoen over NATOs stående minerydderstyrke i Nord-Europa, SNMCMG1.

– I dag viser Norge igjen at vi er villige til å ta ansvar i NATO-alliansen og for vår felles sikkerhet på havet. Dette er en stor dag for Norge, sier kommandørkaptein Ole Torstein Sjo, ny-tiltrådt styrkesjef for NATOs stående minerydderstyrke i Nord-Europa.

Høytidelig skifte

Torsdagens kommandoskifte skjedde under en høytidelig seremoni på Akershus festning i Oslo. Det siste året har Estland hatt kommandoen over styrken, og den estiske styrkesjefen Ott Laanemets overleverte kommandoen og NATO-flagget til Sjo under seremonien.

– Dette er en dag Sjøforsvaret har jobbet lenge mot, og en stor dag for besetningen og staben. Jeg vil nok huske denne dagen resten av livet, sier den nye styrkesjefen.

Viktig for Norge

NATO har fire marinestyrker i kontinuerlig beredskap. To fregattstyrker og to minerydderstyrker. Styrkene seiler, patruljerer og trener i Europas farvann, og flåtene skal være i stand til å rykke ut der NATO ser behov.

I Nord-Europa seiler fregattstyrken SNMG1 i de samme farvannene som SNMCMG1 som Norge nå leder. Sammen utgjør de en duo der fregattstyrken forsvarer NATO-farvann, mens minerydderstyrken effektivt kan fjerne fiendtlige miner og holde viktige maritime ruter åpne for skipstrafikk. For sjøfartsnasjonen Norge er denne beredskapen viktig, særlig når det gjelder miner.

Nøkkelen til alliert støtte

Enkelt sagt er jobben som SNMCMG1 gjør ved krise eller krig nøkkelen for å få alliert støtte. Ingen skip vil gå inn i et området der det kan befinne seg miner. For om sjørutene inn mot landet vårt skulle bli minelagt, vil allierte skip bli hindret i å ta seg til Norge. Nesten alt av alliert kjøretøy, materiell og personell sendes sjøveien, og dermed vil NATO få problemer med å bygge seg opp i Norge om det skulle bli nødvendig.

– Norges garanti for alliert forsterkning henger sammen med minefrie farvann for allierte å seile i, sier Sjo.

KNM Nordkapp

Sjo og hans stab skal bo og jobbe ombord på arbeidshesten KNM Nordkapp, som helt frem til oktober i fjor tilhørte Kystvakten. Herfra skal han føre kommandoen over flåten som vil bestå av fartøyer fra flere NATO allierte og partnernasjoner. 

– KNM Nordkapp vil bli en fantastisk plattform for oss å jobbe på. Besetningen sitter på mye kunnskap og sammen med de andre fartøyene og staben min skal vi få til et godt samarbeid som skal gjør oss flinkere, og alliansen sterkere.