Sjef i Forsvarets logistikkorganisasjon Generalmajor Lars Christian Aamodt signerer Technical arrangement avtalen med JFC i Norfolk hvor Vice Admiral Daniel Dwyer signerte

Norge tar ledelsen på NATO-logistikken i nordområdene

Ved flere anledninger har Norge vist evne til å organisere logistikk i forbindelse med utenlandske styrkers trening og øving her til lands. Nå utvikler Norge en enhet som skal kunne lede logistikken for NATOs kommando i nordområdene.

Det beste eksemplet på vellykket norsk ledelse og organisering av logistikken til NATO-styrker er storøvelsen Trident Juncture i 2018. Her planla og leverte Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) logistikk til ca. 50 000 soldater fra 31 land.

Inngår i NATOs kommandostruktur

NATO har flere kommandoer i Europa, blant annet i Brunssum (Nederland) og i Napoli (Italia). Begge disse kommandoene har en egen logistikkledelse, såkalt Joint Logistics Support Group (JLSG). Norge samarbeider med begge kommandoene.

20220210tk_I5767.jpg
Sjef i Forsvarets logistikkorganisasjon, generalmajor Lars Christian Aamodt (t.v.), signerer avtalen med JFC i Norfolk via videolink. Til høyre: prosjektleder for NOR JLSG, kommandør Remi Jakobsen.

Norge samarbeider også med NATOs nye kommando for Atlanterhavet og nordområdene (Joint Force Command Norfolk, USA (JFC NF)). JFC NF og NATO sitt ønske om at Norge skal lede logistikken for denne kommandoen er en fjær i hatten for Forsvaret og vår militære logistikk.

Norge har startet arbeidet med å etablere en JLSG i Norge. Intensjonen er at den skal inngå i NATOs kommandostruktur for den nordlige halvkule. Enheten benevnes (forkortet) NOR JLSG.

Samarbeidsavtale

Utviklingen av en norsk JLSG startet for fullt sommeren 2020. I uke 6 signerte FLO en samarbeidsavtale (Technical Arrangement) med JFC NF. Dokumentet regulerer det praktiske samarbeidet mellom JFC NF og NOR JLSG. Samtidig pågår en prosess for formalisering av en slik forpliktelse fra norsk side.

Godt samarbeid mellom kommandoene er en forutsetning for å levere logistikk i henhold til de militære avdelingenes behov. For å sikre godt samarbeid med JFC NF har Norge allerede egne ansatte på plass i kommandoen.

Gradvis oppbygging

Etableringen av NOR JLSG startet med noen få årsverk i 2020. Det pågår nå en gradvis oppbygging med tilførsel av nye ansatte. NOR JLSG skal utvikles til å både være Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS) og inneha kapasitet som JLSG hovedkvarter for JFC NF. Disse to kapasitetene skal være tett integrert, og kompetanse og ressurser utnyttes på tvers når det er formålstjenlig.