Et Boeing C-17 Globemaster III fly fra Strategic Airlift Capability (SAC) på Pápa flyplass i Ungarn

Norges ukjente lastekjempe

Det kan laste fem ganger så tungt som et C-130J Hercules og fly verden rundt uten å mellomlande. På en base i Ungarn er Norge medeier ikke bare i ett, men hele tre C-17 Globemaster lastefly.

To og en halvtimes kjøretur utenfor Budapest ligger Papa Air Base. Her bor og jobber 18 nordmenn fra Forsvaret i The Strategic Airlift Capability (SAC) ­– et multinasjonalt samarbeid som sikrer 12 nasjoner betydelig lufttransport om noe stort og tungt må fraktes langt og raskt.

Og Norge er et av landene som bruker de tre lasteflyene mest. Av totalt 3165 årlige flytimer betaler Norge for 400.

Verden rundt på norske oppdrag

– De timene bruker Norge i hovedsak på langtrekkende transport. Det kan være etterforsyning av personell og utstyr til operasjonene i Mali eller Irak, eller i direkte nødoppdrag som da vi evakuerte ut av Kabul, forklarer oberstløytnant Svein Gillebo.

Han er sjef for «Mission Planning & Execution» ved  Heavy Airlift Wing (HAW), den utøvende delen av SAC-programmet. Det betyr at han har ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av alle oppdragene til de tre C-17 Globemaster-flyene, uavhengig av hvilken nasjon oppdragene kommer fra.

Sammenlignet med Norges egne transportfly, det trofaste propellflyet C-130J Hercules, har de firemotors jetflyene på Papa noen klare fortrinn.

«Det Herculesen må bruke flere dager på, gjør vi det samme på én. For dem som er avhengige av den leveransen kan det være livsviktig»

Pilot oberstløytnant Olav Andersen, nestkommanderende i «Heavy Airlift Squadron» (HAS).

Pilot og oberstløytnant Olav Andersen er nestkommanderende for «Heavy Airlift Squadron». Han hadde flydd Orion på Andøya i 10 år før han kom til Papa for første gang i 2014. Etter sine fire tjenesteår dro han hjem, tok stabsskolen, ble far for andre gang, og kom tilbake for å fly C-17 igjen denne sommeren. Til neste år rykker han opp som skvadronssjef.

– C-17 er en fantastisk flymaskin. Når du ikke flyr jagerfly er dette det ultimate. Motorkraften er bare helt enorm. I tillegg kan flyet lette og lande på korte baner, selv på grusdekke. Det gjør maskinen svært godt egnet til bruk i områder der infrastrukturen ikke er så god, forklarer piloten.

Hele familien vil til Papa

Det norske personellet på Papa består av piloter, planleggere, sikringspersonell, lastemestere og vedlikeholdspersonell. Takker du ja til en jobb her, binder du deg for fire år med mulighet til å søke om bare tre. Men de fleste søker om å få bli lengre, eller de kommer tilbake senere for en ny periode. Som Olav Andersen. Og med på flyttelasset er livsledsagere og barn.

Til sammen er de 49 nordmenn i Papa i dag, inkludert både stort og smått.  

MIljøet er derimot internasjonalt.

Inne på den ungarske flybasen, mellom gamle Mig jagerfly fra sovjettiden og ungarernes egen militære drift, holder SAC-personellet til i en ny moderne bygning bak en gedigen hangar. Hvilken nasjon de ansatte kommer fra spiller ingen rolle her inne.

– Jobben vår er å løse oppdrag for den nasjonen som er med å sponse. Under corona runde én, fløy vi for eksempel mange turer for de mindre medlemslandene til Kina og Sør-Korea for å hente medisinsk utstyr, som nasjonene da hadde inngått kjøpsavtaler med, og som de ønsket å bruke sin flytid på, forklarer Gillebo, som har hele ni forskjellige nasjoner i sin avdeling.

Dekker Norges behov

Detalj fra et Boeing C-17 Globemaster III fly fra Strategic Airlift Capability (SAC) tar av fra Pápa flyplass i Ungarn på natten
  • Tilgangen på C-17 Globemaster dekker Norges nasjonale behov for en slik løftekapasitet.
  • De 400 årlige flytimene brukes på frakt av personell, utstyr og forsyninger eller tung last som skal fraktes over større avstander, gjerne i forbindelse med internasjonale og humanitære oppdrag.
  • Norske spesialstyrker trener også «airdrop» med C-17, strategisk dropping av materiell.
  • Den norske deltakelsen i C-17 initiativet tilsvarer 11 prosent av flyvingens kapasitet, som gjør Norge til den fjerde største brukeren.

Oppdragene gjøres ut i fra en prioriteringsordning. Nødresponsoppdrag har førsteprioritet.

­– Som det vi løste i Karibia i 2018 for Nederland da en orkan herjet øystatene der borte. Da fløy vi inn med nødutstyr, og evakuerte mennesker ut, forteller Gillebo.

Handler om transport fra a til b

Det kan være oppdrag der en eller flere eiernasjoner ikke ser det som uproblematisk å sende sitt personell, som til for eksempel Kina. Ved en slik mistanke blir alltid nasjonene forespurt om de har noen begrensninger på personellet. Er det ikke det, er det den norske oberstløytnantens jobb å sørge for at forholdene er best mulig tilrettelagt for både mannskap og fly.

– Vi gjør alltid en sikkerhetsvurdering. Det kan godt være at vi sender med beskyttelsespersonell for å sjekke ut for eksempel hoteller vi skal bo på. Er det steder med høyt trusselnivå, eller nye steder vi skal til, sender vi alltid med sikring. Ut over det er det fremdeles å fly last fra a til b som er hovedoppdraget, forklarer Gillebo, som selv har en fortid som jagerflypilot.

C-17 Globemaster

Et Boeing C-17 Globemaster III fly fra Strategic Airlift Capability (SAC) lander på Pápa flyplass i Ungarn

Type: Strategisk transportfly

Produsent: McDonnell Douglas/Boeing (USA)

Lengde: 53 meter

Høgde: 16,8 meter

Vengespenn: 51,7 meter

Egenvekt: 128 tonn

Lastevekt: 77,5 tonn

Rekkevidde: Global ved lufttanking

Spleiselag

Men hvordan har det seg at 12 nasjoner blir medeiere i tre lastefly i Ungarn? Vi må tilbake til 2008. De fleste av medlemslandene hadde da styrker i Afghanistan og fikk et behov for en langtrekkende og stor lastekapasitet. Å kjøpe et C-17 Globemaster koster mye penger. Å drifte det koster veldig mye penger. Å anskaffe tre stykker er ingen nasjoner villige til å bla opp for.

Isteden ble nasjonene enige om å spleise. Og i 2009 ble SAC etablert, med en varighet på 30 år. Basen ble utpekt å ligge sentralt plassert i Europa.

SAC-programmet er ikke styrt av NATO, men det er tett knyttet til alliansen ettersom ti av landene er medlemmer og de to siste, Sverige og Finland, er med i NATO Partnership for Peace. I teorien er det NATO som eier flyene, mens SAC-landene deler på regningen ut i fra hvor mange flytimer de kjøper årlig. Og de fire største brukerne, USA, Sverige, Nederland og Norge, deler på de ulike lederstillingene.

For eksempel deler Norge og Sverige på hvem som skal inneha den stillingen Gillebo sitter i.

Norsk-svensk kommando

Når han går av til neste år, rykker nestkommanderende Lars Berglund fra Sverige opp som sjef, samtidig som en ny nordmann kommer inn som hans NK igjen.

– Å få jobbe her på Papa er helt fantastisk. Det er korte linjer mellom avdelingene, og avgjørende myndighet sitter tett på alle funksjoner. Det kan være utfordringer med 12 ulike kulturer på en plass, men vi utvikler også vår egen kultur her, sier Gillebo.

– Den kulturen her baserer seg i all hovedsak på å være trygg i den rollen man har. Det følger ingen straff om noen gjør en feil, da rydder vi opp i fellesskap og tar med oss lærdommen videre. Det er en ganske norsk måte å løse ting på, og noe ikke alle som kommer hit er vant til. Det er kanskje fordelen med å være en av de største nasjonene, at du får satt ditt fotavtrykk, sier Gillebo fornøyd.

Resultatet av det multinasjonale samarbeidet gir nasjonene tre «Ferrarier» ingen, bortsett fra USA,  hadde hatt råd til å kjøpe selv. I en liten og effektiv organisasjon som er klar til å løse akkurat de oppdragene nasjonene selv har behov for.

​The Strategic Airlift Capability

  • The Strategic Airlift Capability (SAC) ble etablert i 2008, og er et multinasjonalt program der 12 nasjoner deler på eierskapet av tre C-17 Globemaster transportfly.
  • Eiernasjonene er: Ungarn, Bulgaria, Estland, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Romania, Slovenia, USA Finland og Sverige.
  • Totalt gir de tre flyene 3165 årlige flytimer som nasjonene kjøper seg inn på. De fire største brukerne er USA (1000 timer), Sverige (550 timer) og Nederland (500 timer) og Norge (400).
  • Alle de tre flyene er registrert og har base i den ungarske byen Papa, der representanter fra de 12 eiernasjonene jobber med å operere flyene.
  • Hver enkelt nasjon står fritt til å bruke flyene som de vil, enten det er til egne forsvarsaktiviteter, NATO-oppdrag, som EU-medlemmer, i FN-forpliktelser eller i humanitære oppdrag.
  • Øverste myndighet er SAC Steering Board, som består av ministre fra hvert  medlemsland.