Flagg utenfor bygg i Brussel

Stabstjeneste

For deg som skal delta eller deltar innen Peacetime Establishment (PE).

Før utreise

 1. Alle som skal utenlands må klareres medisinsk. Ring Utenlandsavdelingen sin helseseksjon på Sessvollmoen på 63 92 51 50 så snart du vet du skal ut å reise. Da lager vi en plan på hvor og når du må komme til medisinsk seleksjon.

  Har du godkjent medisinsk klarering fra tidligere? Husk at dato skal være gyldig til og med 3 måneder etter planlagt hjemreise.

  Her er dine plikter:

  1. Fyll ut «egenerklæring helse»-skjemaet minst 4 timer før du møter til medisinsk seleksjon.
  2. Ta med dokumentasjon (hvis du har) fra fastlege/spesialist på helseplager eller kroniske tilstander som kan ha betydning for vurderingen.
  3. Logg inn på helsenorge.no/vaksiner og ta med utskrift eller skjermbilde av dine registrerte vaksiner. Ta også med vaksinekort hvis du har.
  4. Sjekk om du har godkjent tannstatus. Dette skal være i orden før utreise. Godkjent tannstatus har varighet på 2 år. Ta kontakt med nærmeste militære tannlegekontor for bestilling av time, eller ved spørsmål.

  Har du spørsmål om medisinsk klarering, eller er i tvil om hvilken dokumentasjon det kan være relevant å ta med? Ring oss gjerne på 63 92 51 50.

 2. Før du reiser, skal du delta på Peacetime establishment-kurs, eller PE-kurs. Hensikten med kurset er å forberede deg på noen av de utfordringer du møter i den internasjonale hverdagen. I løpet av kurset mottar du orienteringer om flytting, lønn, NATO særavtale samt forsikrings- og erstatningsordninger. Vi har også kulturforståelse på dagsorden og hvordan du kan få det beste ut av deg selv og andre, når du flytter til et annet land og møter mennesker fra andre nasjonaliteter med andre kulturer.

  Info til medflytter

  NOSU (ditt kontaktpunkt i utlandet) holder en egen orientering om bolig, administrative rutiner, hva de kan støtte med og andre viktige saker i en internasjonal hverdag. Hele familien flytter til utlandet, derfor har vi også lagt opp til egne orienteringer spesielt med tanke på medflytter.

  Dere møter personer som kommer til å bli viktige kontakter i det fremtidige arbeidet. Nettverksbyggingen for begge parter begynner her på kurset.

  Påmelding

  Kurset er obligatorisk og arrangeres en gang i året (uke 6 eller 7). Du får en egen innkalling til kurset, og ektefelle/samboer/partner inviteres til å delta.

 3. Forsvaret tar samliv på alvor og tilbyr PREP kommunikasjonskurs for ansatte og samboer/ektefelle. PREP er et samlivskurs som særlig retter seg mot kommunikasjon og det som kan styrke parforholdet. På et PREP-kurs er det både humor og alvor.

  Det handler om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Kurset har dere også mulighet til å gjennomføre mens dere er i utlandet, da det gjennomføres PREP-kurs også i utlandet.

  Oversikt over kommende kurs, og påmelding, finner du på kildehuset.no.

 4. Det går frem av NATO Post Description (utlysningsteksten) for stillingen hva som kreves av kompetanse.

  MÅ HA krav til NATO-kurs tas før tiltredelse i stillingen.

  BØR HA krav til NATO-kurs tas evtuelt etter tiltredelse i stillingen.

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter sender årlig kursbehov til NATO School i Oberammergau, Tyskland med tanke på hvilke stillinger som er planlagt lyst ut.

  Når du er tatt ut til stilling og skal på NATO-kurs, sender du påmelding til Forsvarets personell- og vernepliktssenter. 

  Påmelding

  Send påmeldingen via FIF-portalen

  Tjenestefri for å delta

  Du får tjenestefri fra hjemmeavdelingen for å delta på obligatoriske NATO-kurs.

 5. Nytt familieliv, hva bør vi tenke på?

  Det er flere hundre som jobber i utlandet, og de fleste tar med familien til et nytt liv for alle parter. Hverdagen som venter er ny, enten man skal jobbe i et internasjonalt miljø, være hjemmeværende eller begynne på skole eller i barnehage i et internasjonalt miljø. Alle er dog med på å representere nasjonen Norge.

  Her er noen råd til dere som tenker på tjeneste utenlands fra de som allerede er eller har vært der:

  • Hold familieråd og la barna få si sin mening. Hele familien må være enige om at det er riktig å flytte.
  • Grip fast i kjentfolk når du kommer, skaff deg gjerne et nettverk utenfor det norske miljøet. I USA har mange steder lokale «sponsorer», en familie som bor på stedet som kan gi deg gode råd og hjelpe deg.
  • Støtteelementene gir nyttig hjelp, men det finnes ingen fullstendig mal, sjekkliste eller ett enkelt kontaktpunkt å henvende seg til. Dere må derfor selv håndtere mye administrasjon, som søknader til NAV, nye vaksiner og visum (til USA).
  • Lag en egen «flytteperm» der dere samler alle papirer og dokumenter. Vær forberedt på en del frustrasjon og uforutsette problemstillinger.
  • Ved valg av bolig er det viktig å tenke på om det er kort vei til jobb, barnehage og/eller skole, og om det er et trygt område.
  • Gift dere! Samboere har ikke alltid samme juridiske rettigheter. Som samboer kan det bli vanskeligere å få tilgang på basen og skaffe seg førerkort (gjelder spesielt USA).
  • Snakk med andre som har reist ut tidligere. Lær av deres erfaringer, men husk at ingen erfaringer er like.
  • Begynn flytteprosessen så tidlig som mulig. Gjør litt hver dag, pakk en pappeske. Slik slipper dere å måtte gjøre alt på slutten, for det blir uansett en stressende periode.
  • Vær forberedt på at det vil bli vanskeligere å holde oversikten over hva som skjer hjemme i Norge og i Forsvaret. Tilgang til FSIBasis og intranett er svært begrenset.

  Hvis noe skulle skje, hvordan støttes til familien?

  Stabstjeneste (PE): Støtteelementet (NOSU) har planverk for å ta hånd om dette på en best mulig måte. Ved behov for ekstra ressurser, tilføres dette støtteelementet umiddelbart.

  I internasjonale operasjoner (CE): Som en del av en eventuell krisehåndtering tilbyr Forsvaret en pårørendekontakt i tilfelle med alvorlig skade eller dødsfall. Pårørendekontakten skal være bindeleddet mellom pårørende og Forsvaret for å sikre pårørende nødvendig informasjon. I tillegg til å gi rask støtte etter hendelsen, vil pårørendekontakten følge opp de nærmest pårørende eller etterlatte over tid og etter behov. Oppfølgingen kan være praktisk hjelp, samtalepartner eller formidling av behov for faglig støtte som lege, jurist, psykolog og prest.

  Skole og barnehage

  Det er deres ansvar som foreldre å velge barnehage og/eller skole. Det er mange ulike skoler å velge mellom, både nasjonale og internasjonale der du skal tjenestegjøre, men det er deres ansvar som foreldre å velge skole for deres barn (barnelova § 30). Forsvaret har ikke ansvaret for å skaffe skoleplasser, men ditt støtteelement NOSU kan tilrettelegge og gi råd om hva som er fornuftig i ditt tjenesteområde.

  Som hovedregel skal du benytte offentlig skole, såfremt ikke lokale forhold tilsier at dette er ugunstig for barna. I dialog med NOSU finner du en løsning for ditt/dine barn. Ta kontakt med NOSU for hvilke skoler som er tilgjengelig i nærheten av der du skal tjenestegjøre.

  Fra barnet er 15 år har det rett til å velge utdanning selv.

  Utgifter til pliktige/obligatoriske skoleturer

  Skoleturer, som er en del av pensum til skolen, skal dekkes gjennom barne- og utenlandstillegget. Dette tillegget skal dekke merutgifter ved å bo i utlandet.

  Dekkes dagmamma dersom barnehagen stenger tidlig?

  Nei, det gjør det heller ikke i Norge hvis barnehagen stenger tidlig.

  Dekkes barnepassreiser hvis jeg skal delta på kurs eller seminarer?

  Ja, men da dekkes barnepassreiser kun innenlands. NB! Send søknaden til ditt støtteelement NOSU og ikke via FIF-portalen.

 6. Får medflytter kompensasjon fra Forsvaret for å følge med på visningsreise?

  Hvis han/hun må ta ut fri, ferie eller avspasering fra egen jobb for å følge med på visningsreise, så blir dette ikke kompensert fra Forsvaret.

  Har medflytter krav om permisjon fra sin faste stilling for å følge med til utlandet?

  Det avhenger av hvor medflytter er ansatt (har fast stilling). Det er ulike avtaler for statlig, kommune og privat og sektor. Dette må sjekkes nærmere med medflytter sin arbeidsgiver.

  Kan medflytter opptjene pensjonspoeng?

  Det er avhengig av hvilken arbeidsgiver og avtaler medflytter har. Det er ulike avtaler for privat og offentlig virksomhet. Ta kontakt med arbeidsgiver for å sjekke nærmere.

  Utgifter til flytting

  Det er lengden på dispoenringsperioden som avgjør om du får dekket utgifter til flytting eller forsendelse. Beordring fra 10–24 måneder får dekket forsendelsesutgifter inntil 33 000,– kr til/fra tjeneste-/kurssted ved interne flyttinger innen Europa (44 000,– kr utenfor Europa).

  Beordring over 24 måneder får dekket:

  • Transport og pakking av flyttelass
  • Legitimerte utgifter på inntil 22 500,– kr (forsikring, utvask av bolig, elektriker/rørlegger som er godkjent på forhånd, flytting av kommunikasjonsløsninger som internett)
  • Flyttereise fra gammelt til nytt tjenestested
 7. Hvilke kriterier gjelder for tildeling av boliger?

  Tildeling av bolig skjer etter tilvisning av stedlig støtteelement. Der det ikke finnes forvaltningskontor eller lokalt støtteelement, skjer tildeling av bolig ved dialog med arbeidsgiver. Tjenesteboligen skal godkjennes av arbeidsgiver. Størrelsen på boligen kan variere med bakgrunn i familiens sammensetning og størrelse. Veiledende maksimumsgrenser reguleres av NATO særavtale.

  Standard på bolig skal være av nøktern boligstandard. Husleie, driftskostnader til oppvarming av bolig og vann dekkes. Gartner, oppgradering av strømanlegg for elbil og svømmebasseng er noen eksempler på fasiliteter/tjenester som ikke dekkes.

  Hvilke kriterier gjelder for bokostnader?

  Du vil få føringer av ditt forvaltningskontor eller lokalt støtteelement på hvilke rammer som gjelder ved det respektive tjenestested. Leiepris per måned avhenger av flere faktorer, som tjenestegjørende land, region og vanlig prisnivå på tjenestestedet samt familiesammensetning. Leie og driftskostnader (bokostnader) og eventuelle særskilte individuelle behov påvirker totalkostnaden.

  Kan jeg bytte bolig underveis i disponeringsperioden?

  Nei, som hovedregel har ingen rett til å skifte bolig underveis i disponeringsperioden, men det kan finnes unntak. Eksempler på dette er oppsigelse ved utleier, byggtekniske årsaker, utsendtes familie flytter hjem. Listen er ikke uttømmende.

  I slike tilfeller må søknaden belyse alle sider og argumenter i saken. Søknaden sendes til lokalt forvaltningskontor eller lokalt støtteelement, og må være avgjort før du flytter.

  Hvor finner jeg aktuelle boliger i området jeg skal tjenestegjøre?

  Informasjon om aktuelle boliger og boområder vil tidligst gis fra forvaltningskontor eller lokalt støtteelement i forbindelse med PE-utklarering.

  Skal jeg betale skatt på fri bolig?

  Ja, du finner informasjon om dette i særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet (NATO-særavtale).

Underveis

 1. Om du tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet, kan du søke om å få tilbakebetalt utgifter.

  Du kan registrere disse utleggene:

  • Utgifter til bolig (strøm, gass, olje og vannavgift)
  • Skoleutgifter
  • Barnehageutgifter
  • Utgifter til språkopplæring
  • Teletjenester utland (internett, mobilabonnement)
  Skjemaet kan kun brukes av personell avlønnet i henhold til «Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet». Søknader registrert innen den 25. i måneden utbetales på lønn i neste måned.
 2. FPVS har en egen støttefunksjon i tjenesten Feltprest utland. Feltprest utland har sitt tjenestested på Hamar i Norge, men skal ivareta og koordinere feltpresttjenesten i Europa og USA for tjenestemenn og deres familier tilknyttet PE-stillinger.

  Feltprest utland besøker de fleste tjenestesteder i løpet av et år. Ved prekære og akutte behov vil Feltprest utland selv ivareta støtten eller gjennom koordinering sørge for at støtte gis.

  Kontaktinformasjon

  Feltprest utland er en tjeneste opprette for PE-personell og deres familier. Dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt.  Lars Sophus Bakketeig

  Telefon: +47 62 40 80 05

  E-post: lbakketeig@mil.no

 3. Gudstjenester


  Ved besøk, arrangerer og inviterer Feltprest utland tjenestemenn og deres familier til en enkel gudstjeneste.

  Kirkeparade


  Ved noen avdelinger/tjenestesteder vil det gis tilbud om kirkeparade i tilknytning til julehøytiden. Det vil normalt gjennomføres kirkeparade ved de tjenestesteder hvor det er mange norske tjenestemenn og familier.

  Vigsler

  
Feltprest utland har ikke vigselsrett i utlandet. Par som ønsker å inngå ekteskap i utlandet må enten benytte Den norske sjømannskirken på sitt sted eller norsk ambassade/konsulat.

  Forbønn for borgerlig inngått ekteskap

  Feltprest utland kan gjennomføre seremonien «Forbønn for borgerlig inngått ekteskap». Denne seremonien er i utførelse veldig lik en vanlig vigsel, men uten den juridiske delen. De som ønsker «Forbønn for borgerlig inngått ekteskap» må først ha gjennomført en vigsel i Norge eller ved ambassade.

  Dåp


  Feltprest utland kan forestå dåp etter fødsler der det er ønskelig.

  Konfirmasjon


  Mange familier har med seg barn i konfirmasjonsalder til utlandet. Det er Den norske sjømannskirken som forestår kirkelig konfirmantundervisning for norske barn i utlandet. På sjomannskirken.no/konfirmant kan du melde opp din konfirmant til nettbasert konfirmasjonsundervisning.

  
Det gjennomføres to konfirmantleirer i løpet av året. En i London og en i Hamburg. Feltprest utland deltar på disse leirene så langt det er mulig. Selve konfirmasjonen kan gjennomføres på tre måter:

  1. Ved en sjømannskirke i nærheten av tjenestested
  2. I hjemmemenighet i Norge (ta kontakt med hjemmemenighet for avtale)
  3. Ved at Feltprest utland kommer til tjenestested for å forestå konfirmasjon

  Sjelesorg/samtaler


  Feltprest utland er tilgjengelig for samtaler for de som ønsker det. I første omgang vil det skje per telefon eller e-post. Ved krevende saker vil Feltprest utland søke å komme på besøk for nærmere oppfølging. Feltprest utland har taushetsplikt.

  Tros- og livssynsbetjening

  
Feltprestkorpset har i tillegg til feltprester ansatt en imam og en livssynshumanist. Ved ønske om betjening av imam eller livssynshumanist kan Feltprest utland formidle disse ønskene og formidle kontakt.