20201210_IGJ_NORTADIII1968

I dag reiser soldater fra Norge til Mali

Torsdag 10. desember sender Norge et nytt transportbidrag til Mali for å delta i FN-operasjonen MINUSMA.

Et norsk C-130J Hercules transportfly skal støtte med transport av utstyr, personell og medisiner rundt i landet. 

Dette er tredje gangen Norge stiller med et transportflybidrag til Mali, så Norge er godt forberedt. Totalt reiser om lag 70 personer, alt i fra flybesetning, teknikere og annet støttepersonell. Norge drifter allerede campen i leiren, Camp Bifrost og har også ansatte i FN-hovedkvarteret.

– FN har et stort behov for lufttransport i Mali. Infrastrukturen er svært dårlig, og sikkerhetssituasjonen er ustabil, så vårt bidrag er viktig. Vi har med oss gode erfaringer fra tidligere operasjoner i Mali og har brukt den siste tiden på å forberede oss godt, sier sjef Luftforsvaret generalmajor Tonje Skinnarland.

Til mai 2021

Luftforsvaret har fått i oppdrag å stille transportflybidraget som vil operere i Mali i perioden fra januar til mai 2021. Torsdag morgen sto hovedstyrken oppstilt på Gardermoen militære flystasjon før de tok av i et C-17 transportfly.

– Dette er et krevende, men viktig oppdrag. Mali ligger i det utsatte Sahel-beltet, og sikkerheten her påvirker i stor grad sikkerheten vår her i Europa. Dere som nå reiser ut, skal vite at Norges bidrag er sterkt verdsatt, enten dere flyr eller jobber på bakken, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og legger til:

– Veibomber tar livet av flere FN-soldater i Mali enn noen andre steder i verden. Fly gir sikker transport, og derfor er dette bidraget så viktig.

Forbereder oppstarten

Soldatene som reiser ned i dag, skal forberede oppstarten av oppdraget. Selve flyet, et C-130J Hercules transportfly, ankommer litt senere i desember. Bidraget vil ha sin base i hovedstaden Bamako i Mali. Norge tar formelt over FN-oppdraget i januar 2021.

Det norske bidraget

  • Transportbidraget heter NORTAD III (Norwegian Tactical Airlift Detachment) og skal bidra fra januar til slutten av mai 2021.
  • Det norske detasjementet består av tilsammen 70 kvinner og menn, alt i fra flycrew, vakt- og sikringspersonell, prest, jurist og administrasjonspersonell. 
  • Norge har deltatt i samme oppdrag i 2016 og i 2019.
  • Norge drifter allerede campen i leiren, Camp Bifrost, hvor 9 personer jobber. Norge har også ansatte i FN-hovedkvarteret i hovedstaden.
  • C-130J er et taktisk transportfly som Norge har fire av. Transportflyet støtter styrker i inn- og utland og er en svært viktig ressurs for transport, dropp av styrker og materiell, og støtte til det sivile samfunn.

Kontaktperson for pressen

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret
Oberstløytnant Stine Barclay Gaasland
Mobil: 95 74 15 32
E-post: sgaasland@mil.no