20170616tk_I5093

Ny sjef i Forsvarets logistikk­organisasjon

Generalmajor Lars Christian Aamodt tar over som ny sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Aamodt tiltrer i midten av juni og tar over for Petter Jansen som har ledet FLO siden høsten 2011.

Den påtroppende sjefen kommer fra stillingen som nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Ved FOH har han lagt merke til FLOs operative leveranser. Det ønsker han å videreføre i rollen som sjef FLO.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kunngjorde utnevnelsen til Forsvarets ledelse 27. mai.

– Lars Christian Aamodt er en leder med stor gjennomføringskraft og fersk operativ erfaring fra FOH. Jeg ser frem til at han fortsetter videreutviklingen av FLO og den logistiske understøttelsen av militære operasjoner, sier general Kristoffersen.

Kapabel og tjenestevillig organisasjon

Aamodt selv ser frem til å ta fatt på jobben med å lede FLO. Han ønsker å videreføre det gode og strategisk viktige arbeidet som FLO har gjort.

– Jeg ønsker at FLO skal fremstå som en kapabel og tjenestevillig organisasjon med dyktige medarbeidere som i fred, krise og konflikt evner å levere logistikk til understøttelse av operativ virksomhet, sier den påtroppende sjefen.

I nær fremtid er øvelse Cold Response 2022 den store milepælen. Det er en spennende og krevende oppgave for logistikken, hvor FLO sin operative evne skal verifiseres.

– På lengre sikt er jeg opptatt av å utvikle FLO i samsvar med den overordnede utviklingen i Forsvaret og i samfunnet, sier Aamodt.

Lang og variert erfaring

​Aamodt er 57 år gammel. Han har lang og variert erfaring fra Luftforsvaret og forsvarssektoren. Etter befalsskole i Sjøforsvaret ble han utdannet som pilot og tjenestegjorde i 332 skvadron på Rygge fra 1988. Etter dette har han vært sjef for ulike enheter i Luftforsvaret, blant annet for 137 luftving på Rygge og Luftoperativt inspektorat. Aamodt har også tjenestegjort i Kampflyprogrammet, Forsvarsdepartementet og som norsk styrkesjef i Afghanistan.

Aamodt har tjenestegjort som nestkommanderende ved FOH fra 2017. Han har dermed solid innsikt i ledelse av operasjoner og øvelser, inkludert hva som kreves for å levere god logistikkstøtte.