201A2181

Ingrid Gjerde ny sjef for Forsvarsstaben

Generalmajor Ingrid Margrethe Gjerde ble fredag utnevnt til generalløytnant i Hæren og sjef for Forsvarsstaben.

Utnevnelsen ble gjort i statsråd fredag 9. juni, og Gjerde overtar jobben som sjef for Forsvarsstaben etter viseadmiral Elisabeth Natvig. Natvig går av med pensjon i løpet av høsten.

– Jeg takker ydmykt for tilliten. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne omfattende oppgaven sammen med dyktige og fine kolleger i staben, Forsvaret og sektoren for øvrig, sier den påtroppende sjefen for Forsvarsstaben.

Personellpolitikk i fokus

201A1715.jpg
Ingrid Gjerde er styrkesjef for UNFICYP, FNs operasjon på Kypros. Foto: Thomas Haraldsen, Forsvaret

Gjerde har bred tjenesteerfaring fra Hæren, blant annet som kompanisjef i Telemark bataljon og sjef for Hans Majestet Kongens Garde. Hun har vært sjef for Krigsskolen på Linderud, stabssjef i Hærstaben og har erfaring fra både Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet.

– Jeg skal gjøre mitt beste for å støtte forsvarssjefen i å løse dagens oppgaver og å styrke Forsvaret i en sikkerhetspolitisk krevende tid. Å rekruttere, beholde og utvikle personellet vårt anser jeg som det viktigste satsningsområdet, sier Gjerde.

Leder FN-styrken på Kypros

Generalmajor Gjerde har hatt flere stillinger i internasjonale operasjoner, blant annet som troppssjef i Libanon, kompanisjef i Bosnia-Hercegovina og som norsk kontingentsjef i Afghanistan i 2011 og 2012. Siden 2021 har Ingrid Gjerde vært sjef for FN-operasjonen UNFICYP på Kypros, en stilling hun har ut juni 2023.

Gjerde har høyere utdanning fra US Army Command and General Staff College i 2006 og US Army War College i 2013. Hun har i tillegg hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Forsvarssjefen gratulerer

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen gratulerer Gjerde med utnevnelsen:

– Jeg er svært fornøyd med utnevnelsen av Ingrid Gjerde til generalløytnant og sjef Forsvarsstaben. Hun har lang og variert tjenesteerfaring, senest som styrkesjef for FN på Kypros. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Ingrid i den videre utviklingen og styrkingen av Forsvaret, sier forsvarssjefen.