studying-map-OP02

Kypros

FN har vært til stede på Kypros siden 1964. To ganger har Norge hatt styrkesjefen for UNFICYP, sist med Ingrid Gjerde fra 2021 til 2023.

Hva har Norge gjort?

I perioden 2021–2023 var det tre norske militære i FN-bidraget på Kypros. Dette var sjef for de militære styrkene (rundt 860 personer), styrkesjef generalmajor Ingrid Gjerde, hennes militærassistent og hennes adjutant og sjåfør. Gjerde startet som styrkesjef våren 2021, og hun avsluttet oppdraget i juni 2023.

Dete var andre gang Norge fylte rollen som styrkesjef for UNFICYP. Den første var generalmajor Kristin Lund, som var styrkesjef fra 2014 til 2016. Lund var også FNs første kvinnelige styrkesjef gjennom tidene.

FC, MA and ADC HQ.jpg
Den norske UNFICYP-teamet 2021–2023, med styrkesjef Ingrid Gjerde i midten.

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) er en fredsbevarende FN-styrke opprettet i 1964 av FNs sikkerhetsråd ved resolusjon 186 for å hindre strid mellom greskkyprioter og tyrkiskkyprioter på Kypros.

Mange reiser på ferie til Kypros helt uvitende om situasjonen og historien på øya, noe det norske teamet i UNFICYP ønsker å gjøre noe med.

tkUNFICYP4320.jpg
Fra «den grønne linjen» i hovedstaden Nikosia. Buffersonen skiller den tyrkiskkypriotiske delen av byen fra den greskkypriotiske delen og overvåkes av FN. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

I 1960 ble Kypros en selvstendig stat etter mange år som britisk koloni. I årene etter selvstendigheten oppsto det stridigheter mellom greskkyprioter og tyrkiskkyprioter. Urolighetene førte til at FN i 1964 etablerte operasjonen United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) på øya.

Etter et mislykket kuppforsøk fra en gresk militsia, igangsatte Tyrkia i 1974 en militær intervensjon på Kypros. Dette førte i praksis til at øya ble delt mellom den tyrkiske delen Nord-Kypros, og Republikken Kypros. Nord-Kypros er kun anerkjent av Tyrkia.

FN fikk etablert en 180 km lang buffersone mellom Nord-Kypros og det øvrige Kypros for å hindre stridigheter mellom de to partene. UNFICYPs oppgave er å hindre nye konflikter ved å opprettholde stabilitet i buffersonen og legge til rette for en vedvarende og rettferdig politisk løsning på konflikten.

Den politiske situasjonen er i dag fortsatt utfordrende, og partene har ikke har møttes til forhandlinger siden 2017.