Portrett av Frode Ommundsen.

Frode Ommundsen ny sjef for Heimevernet

Brigader Frode Ommundsen ble i dag utnevnt i statsråd til generalmajor i Hæren, og blir beordret i stillingen som sjef for Heimevernet.

– Jeg ser med stor glede og ydmykhet frem til å ta over som sjef Heimevernet. Heimevernet er en kvalitetsinstitusjon som først og fremst kjennetegnes av mange dyktige og engasjerte mennesker.

– I en krevende sikkerhetspolitisk tid skal vi sammen bygge videre på det arbeidet som er gjort og utvikle Heimevernet videre.

Ommundsen har bred operativ tjenesteerfaring fra Hæren, blant annet som sjef for Panserbataljonen i Brigade Nord og kompanisjef i Telemark bataljon. Han har også erfaring fra Forsvarsstaben og som stabssjef i Hærstaben. 

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen gratulerer Ommundsen med utnevnelsen. 

– Dette er vel fortjent, og jeg ønsker Frode lykke til i den viktige jobben som sjef for Heimevernet, sier generalen. 

Brigader Ommundsen har erfaring fra internasjonale operasjoner, blant annet som troppssjef i Bosnia i 1995, kompanisjef i Kosovo i 2000 og i Afghanistan i 2003, samt som mentor for afghanske bataljonssjefer i 2009. 

Ommundsen har høyere utdanning fra Försvarshögskolan i Stockholm i 2006, Command and Staff College i USA i 2012, NATO Defence Collece i Roma i 2016 og Royal College of Defence Studies i London i 2020. 

Ommundsen overtar jobben som sjef for Heimevernet etter generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen som har fått i oppgave å følge opp og støtte Forsvarets arbeid med kultur og profesjon.