Grunnleggende lagførerkurs, videregående lagførerkurs og troppssersjantkurs arrangertes samtidig på Evjemoen i begynnelsen av mai 2019 for HV-08.

Heimevernet

Heimevernet (HV) utgjør hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar. På kort varsel kan HV-soldatene stille opp når Forsvaret og det sivile samfunnet trenger det.

Oppgaver

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 landsdekkende HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret for beskyttelse av viktige militære og sivile installasjoner.

HV består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 måneder førstegangstjeneste, og en egen innsatsstyrke på 3000 frivillig vervet personell.

HV kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker, mens godt trente innsatsstyrker kan beordres til å løse ekstraordinære oppdrag. 

Heimevernet

Heimevernet har et eget område på forsvaret.no med informasjon om organisasjonen, tjenesten og svar på praktiske spørsmål.

Pil til høyre
Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, besøkte kursdeltagere på lagførerkurset ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS).