20190315tk_I5418

Rolf Folland blir ny sjef Luftforsvaret

Fredag ble brigader Folland utnevnt som ny sjef Luftforsvaret. Han tiltrer offisielt i stillingen 11. august og tar over etter generalmajor Tonje Skinnarland.

Folland kommer fra stillingen som sjef for Luftoperativt inspektorat (LOI) på Rygge, hvor han har vært siden 2017. Han tar over etter generalmajor Tonje Skinnarland som har ledet Luftforsvaret i snart fem år.

Den nye sjefen for Luftforsvaret ble annonsert i statsråd fredag 4. juni, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen har allerede sendt sine gratulasjoner.

– Dette blir veldig bra. Rolf er en svært dyktig offiser, jeg er sikker på at han kommer til å ta fatt på sin nye oppgave på en veldig god måte. Luftforsvaret, som resten av Forsvaret, skal fortsette å utvikle seg i årene som kommer. Jeg gleder meg til å få Rolf inn som del av den øverste ledelsen i Forsvaret, sier general Kristoffersen.

Fører stafettpinnen videre

Folland tar over ledelsen av Luftforsvaret i august, og han ser frem til oppgaven.

– Det er med ydmykhet og stor glede jeg ser frem til å lede Luftforsvaret videre mot økt operativ effekt. Jeg gleder meg virkelig til å motta stafettpinnen fra generalmajor Skinnarland i august, sier Folland.

Luftforsvaret er midt i en enorm utvikling, med endringer i basestruktur og innfasing av nye fly, helikoptere og andre kapasiteter. Forsvaret i stort gjør også mange endringer, som sammen skal gjøre oss i bedre stand til å løse de oppdragene som er gitt oss.

Viktig stemme

– Vi står midt i en kritisk fase hvor mye nytt skal erstatte gammelt. Det gjelder både materiell, kompetanse og organisering. Signalet fra meg er derfor endringsvilje, gjennomføringskraft og økt handlingsrom og tillit. Jeg har stor tro på at vi alle presterer best når vi trives, og at trivsel henger tett sammen med å få lov til å skape gode resultater sammen.

Folland har gjennom årene vært en viktig stemme innenfor tematikken rundt både risikohåndtering og kultur i Luftforsvaret. Han ser frem til å fortsette dette viktige arbeidet.

– Risikohåndtering står i sentralt i alt vi gjør, og det krever bevissthet og aktive handlinger. Gode prosedyrer og tydelige rammer er viktig, et aktivt lederskap gjennom hele linjen er fortsatt avgjørende for resultatet. 

Lang operativ erfaring

​Folland har lang og variert tjeneste erfaring fra både Luftforsvaret og ellers i Forsvaret.

Han er utdannet helikopterflyger og har en mastergrad fra US Air Force Command and Staff College (ACSC), sjefskurset ved Forsvarets høgskole, og Royal College of Defence Studies i London. Han har også en sivil bachelorgrad i psykologi.

Folland har lang erfaring som helikopterflyger i Luftforsvaret, og han har vært skvadronssjef både for 330 skvadron og 337 skvadron. I 2010 var han sjef for det norske helikopterbidraget i Afghanistan. Han har videre tjenestegjort som senior stabsoffiser ved Forsvarets høgskole, vært sjef for Rygge flystasjon og sjef for operasjonsseksjonen i Forsvarsstaben.