Boeing C-17 Globemaster III frå Heavy Airlift Wing Papa på oppdrag for det Norske Forsvaret med transport av Bell 412, personell og utstyr frå øvele på RAF Brize Norton til Gardermoen / Boeing C-17 Globemaster III from Heavy Airlift Wing Papa on mission fore Norwegian Armed Forces

Luftforsvaret

Luftforsvaret overvåker, kontrollerer og hevder suverenitet i luftrommet over norsk territorium og tilstøtende områder.

Hver dag bidrar Luftforsvaret til å holde oversikt med nærområdene våre, og vi hevder norsk suverenitet. Luftforsvaret har stående rednings- og kriseberedskap, samtidig som vi trener og øver for å være klare til å forsvare Norge og norske verdier.

Oppgaver

Luftforsvaret produserer og leverer luftmakt til fellesskapet, og vi opererer ulike systemer fra baser over hele vårt langstrakte land, og i internasjonale operasjoner.g

Norge satser på luftmakt ved å investere i nye kampfly, helikoptre, overvåkingsfly, radarer og nytt luftvern. I tillegg bygger Luftforsvaret opp fremtidens luftbaser, personellstruktur og kompetanse.

Sammen bygger vi fremtidens luftforsvar.

 1. Ørland flystasjon er Norges hovedbase for F-35 kampfly og 332 skvadron. Redningshelikopteret Sea King, basestyrker og luftvernsstyrker opererer også ut fra Ørland, der 132 luftving har hovedsete.

  Luftforsvarets base Andøya er hovedbase for det maritime overvåkningsflyet P-3 Orion og 333 skvadron ut dennes levetid. Overvåker og hevder norsk suverenitet i nordområdene.

  Bardufoss er base for Maritim helikopterving (MHV) og 337 skvadron, med NH90 helikoptre til Kystvakten. Luftforsvarets flygeskole holder til på Bardufoss, og selekterer og utdanner fremtidige flygere.

  Luftforsvarets base Haakonsvern huser 334 skvadron og NH90 helikopter til fregattvåpenet. Haakonsvern er en del av maritim helikopterving.

  Luftforsvarets base Bodø er base for NATOs Quick Reaction Alert ut F-16s levetid.

  Luftforsvarets base Gardermoen er base for transportflyene C-130J Hercules med 335 skvadron og DA-20 med 717 skvadron. Gardermoen er en del av 134 luftving på Rygge.

  Evenes flystasjon utvikles og bygges ut til å bli en fremskutt base for F-35, og hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon. På Evenes er 133 luftving etablert. Både luftvern, med NASAMS III og baseforsvar etableres på flystasjonen under oppbygningen av flystasjonen.

  Luftforsvarets base Sola er hovedbase for redningshelikoptertjenesten (RHT). Her startet de første AW101 SAR Queen å operere 1. september 2020.

  Rygge flystasjon er hovedsete for helikopterberedskap med Bell 412 og hovedkvarter for Luftforsvarets ledelse. Her er 134 luftving lokalisert med SOAS (Special Operation Aviation Squadron), som er en dedikert helikopterkapasitet til støtte for spesialstyrkene.

  Sea King står på kontinuerlig beredskap fra basen. På Rygge er også Luftforsvarets seleksjonssenter lokalisert. Senteret selekterer framtidige flygere til Luftforsvaret.

  Luftforsvarets skolesenter Kjevik utdanner Luftforsvarets spesialister og befal.

  Luftkrigsskolen i Trondheim utdanner offiserer og ligger under Forsvarets høgskole.

  Luftforsvarets stasjon Sørreisa driver overvåkning, kontroll og varsling av hendelser i norsk territorium døgnkontinuerlig, og hevder norsk suverenitet i luftrommet.

  Luftforsvarets base Banak har to Sea King helikopter på kontinuerlig beredskap.

Førstegangstjeneste
Det finnes 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. Er du ekstra motivert, kan du selv konkurrere deg til en plass på utvalgte søkbare førstegangstjenester. Finn den tjenesten som passer best for deg.
Utdanning
En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Forsvaret er også Norges største lærebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.

Luftforsvarets utstyr og materiell

Pil til høyre
Kystvakt helikopteret NH90 øver på heising fra KV Senja / Coastguard helicopter NH90 pratice lifting from coastguard ship Senja