Nederlandske soldater klar for covid-testing

Øvelse Joint Viking avlyses

Regjeringen har besluttet å avlyse den planlagte vinterøvelsen Joint Viking i mars 2021.

På grunn av den pågående koronapandemien og smittesituasjonen i Norge, besluttet regjeringen tirsdag å avlyse de planlagte vinterøvelsene med allierte i indre Troms.

Føre var-tiltak

Beslutningen innebærer at øvelsene Rein I og Joint Viking i mars avlyses. Det vil ikke bli tatt inn nye allierte styrker til indre Troms. For de styrkene som allerede er på plass, vil det bli gjennomført en styrt avvikling og retur til sine hjemland.

– Den alvorlige smittesituasjonen i Norge som har utviklet seg de siste dagene, gjør at regjeringen er kommet til at de planlagte allierte øvelsene må avlyses. Vi må være føre var for å prøve å unngå spredning av det muterte viruset, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Styrt avvikling

Joint Viking er en stor vinterøvelse som holdes i regelmessig i Norge. Den omfatter styrker fra land, sjø og luft – i tillegg til allierte styrker. Øvelsen skal teste Forsvarets evne til å gjennomføre militære operasjoner under krevende vinterforhold, demonstrere vår evne til å forsvare Norge, og samhandle med allierte styrker.

20201020tk_I0809.jpg
– Gjennom hele pandemien har Forsvaret vist at vi er i stand til å opprettholde operativ evne gjennom godt smittevern, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Arkivfoto: Torbjørn Kjosvold

– Det er en omfattende logistikkoperasjon å returnere de allierte styrkene fra Troms til sine respektive hjemland. Vi legger derfor opp til en styrt og velorganisert avvikling, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Prioriterer som før

Han legger til at Forsvaret har hatt tre prioriteringer gjennom pandemien: Holde Forsvaret operativt, hindre smittespredning og bistå sivilsamfunnet ved behov.

– Disse prioritetene ligger fast. Gjennom hele pandemien har Forsvaret vist at vi er i stand til å opprettholde operativ evne gjennom godt smittevern. Vi har løst oppdrag både i inn- og utland. Gjennomføringen av alliert mottak nå i vinter har skjedd i nært samarbeid med helsemyndighetene og i god dialog med lokalsamfunnet, understreker general Kristoffersen.

Joint Viking 2021 skulle ha funnet sted i Nordland og Troms og Finnmark, hovedsakelig langs fylkesgrensen fra Bjerkvik til Harstad. Øvelsen skulle vært holdt i mars 2021, og rundt 10 000 soldater skulle ha deltatt – hvorav rundt 3400 allierte deltakere fra utlandet.