Tyske offiserer lærer seg de grunnleggende ferdighetene for og overleve ute om vinteren, sove ute i telt, gå på ski med og uten pulk er på programmet fra Forsvarets vinterskole

Joint Viking

Joint Viking er en vinterøvelse som holdes i Norge annethvert år. Målet med øvelsen er å trene på å forsvare landet vårt. Forrige Joint Viking fant sted i Nord-Norge i mars 2023.

Om Joint Viking

Den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt oss har blitt stadig mer krevende, med krig i Ukraina og forhøyet beredskapsnivå i Norge.

Situasjonen gjør Forsvarets hovedoppgave enda viktigere – å forsvare Norge og norske verdier.

For å løse denne krevende oppgaven, må Forsvaret trene og øve regelmessig. Joint Viking er en stor og regelmessig øvelse som omfatter styrker fra land, sjø og luft – i tillegg til allierte styrker. 

I mars 2023 arrangerte Forsvaret øvelsen Joint Viking i Nord-Norge.

Før det ble Joint Viking sist arrangert i Finnmark i 2017. I 2019 ble Joint Viking erstattet av NATO-øvelsen Trident Juncture, som ble arrangert i Midt-Norge høsten 2018. Forsvaret planla en ny Joint Viking i mars 2021, men denne ble avlyst på grunn av koronapandemien.

Joint Viking tester Forsvarets evne til å gjennomføre militære operasjoner under krevende vinterforhold, demonstrere vår evne til å forsvare Norge, og samhandle med allierte styrker.

Det siste er særlig viktig. Norges sikkerhet avhenger av rask og effektiv støtte fra NATO. Derfor er det avgjørende at vi trener her i landet sammen med våre allierte. Når NATO er på plass i Norge og nordområdene, viser det at alliansen har vilje og ønske om å hjelpe oss om det skulle bli nødvendig.

Forsvaret er verdensledende på vinterkunnskap og vinterkrigføring. Ved å lære dette bort til våre allierte soldater, sikrer vi at alliansen blir i stand til å fungere og kjempe i norske forhold. I tillegg lærer vi hverandre å kjenne. Dermed kan vi jobbe bedre sammen – både i Norge og i operasjoner og øvelser utenlands.

I tillegg til Joint Viking holder Forsvaret andre store, jevnlige vinterøvelser i Norge. Den andre store øvelsen er Cold Response, som arrangeres annethvert år. Neste Cold Response er planlagt i en nordisk variant – Nordic Response – vinteren 2024.

Store vinterøvelser i Norge de siste årene:

 • 2023: Joint Viking - Nord-Norge
 • 2022: Cold Response – Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge
  Over 30 000 soldater fra 27 land samt en rekke sivile etater deltok på øvelsen
 • 2020: Cold Response – Troms
  Øvelsen ble avsluttet midtveis på grunn av koronapandemien
 • 2018: Trident Juncture – Trøndelag, Møre og Romsdal og Østlandet
  Øvelsen var en stor NATO-ledet øvelse høsten 2018, og den erstattet Cold Response 2018 og Joint Viking 2019
 • 2017: Joint Viking – Finnmark
 • 2016: Cold Response – Trøndelag
 • 2015: Joint Viking – Finnmark
Pil til høyre
Innkalt til repetisjonstjeneste?