Tyske offiserer lærer seg de grunnleggende ferdighetene for og overleve ute om vinteren, sove ute i telt, gå på ski med og uten pulk er på programmet fra Forsvarets vinterskole

Joint Viking

Joint Viking er en militær vinterøvelse som holdes annethvert år i Norge. Hovedmålet med øvelsen er å trene på å forsvare landet vårt.

Øvelse Joint Viking 2021 er avlyst

Nederlandske soldater klar for covid-testing

Regjeringen besluttet 26. januar å avlyse den planlagte vinterøvelsen Joint Viking i mars 2021. Årsaken er koronapandemien og smittesituasjonen i Norge.

Øvelsen skulle ha funnet sted i Nordland og Troms og Finnmark, hovedsakelig langs fylkesgrensen fra Bjerkvik til Harstad. Rundt 10 000 soldater skulle ha deltatt, hvorav rundt 3400 var allierte deltakere fra utlandet. Les mer her.

Om Joint Viking

De siste årene har den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt oss vært krevende. Det gjør Forsvarets hovedoppgave enda viktigere – å forsvare Norge og norske verdier.

For å løse denne krevende oppgaven, må Forsvaret trene og øve regelmessig. Joint Viking er en stor og regelmessig øvelse som omfatter styrker fra land, sjø og luft – i tillegg til allierte styrker. Forrige Joint Viking ble arrangert i Finnmark i 2017, og det var planlagt en ny Joint Viking i mars 2021. Øvelsen ble avlyst på grunn av den pågående koronapandemien.

Joint Viking tester Forsvarets evne til å gjennomføre militære operasjoner under krevende vinterforhold, demonstrere vår evne til å forsvare Norge, og samhandle med allierte styrker.

Det siste er særlig viktig. Norges sikkerhet avhenger av rask og effektiv støtte fra NATO. Derfor er det avgjørende at vi trener her i landet sammen med våre allierte. Når NATO er på plass i Norge og nordområdene, viser det at alliansen har vilje og ønske om å hjelpe oss om det skulle bli nødvendig.

Forsvaret er verdensledende på vinterkunnskap og vinterkrigføring. Ved å lære dette bort til våre allierte soldater, sikrer vi at alliansen blir i stand til å fungere og kjempe i norske forhold. I tillegg lærer vi hverandre å kjenne. Dermed kan jobbe bedre sammen – både i Norge og i operasjoner og øvelser utenlands.

I tillegg til Joint Viking holder Forsvaret andre store, jevnlige vinterøvelser i Norge. Den andre store øvelsen er Cold Response, som arrangeres annethvert år. Neste Cold Response er planlagt til vinteren 2022.

Store vinterøvelser i Norge de siste årene:

  • 2020: Cold Response – Troms
    Øvelsen ble avsluttet midtveis på grunn av koronapandemien
  • 2018: Trident Juncture – Trøndelag, Møre og Romsdal og Østlandet
    Øvelsen var en stor NATO-ledet øvelse høsten 2018, og den erstattet Cold Response 2018 og Joint Viking 2019
  • 2017: Joint Viking – Finnmark
  • 2016: Cold Response – Trøndelag
  • 2015: Joint Viking – Finnmark
Pil til høyre
Innkalt til repetisjonstjeneste?