Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace og forsvarsminister Odd Roger Enoksen besøker norske og britiske styrker under øvelse Cold response 2022

Presenterte ny britisk nordområde-strategi på Bardufoss

Tirsdag 29. mars var forsvarsminister Odd Roger Enoksen vertskap da hans britiske kollega Ben Wallace la frem Storbritannias nye satsing på nordområdene.

– Storbritannia er den viktigste allierte for oss i Europa. At de har vært her i 50 år og øver her to–tre måneder hvert år, er viktig for hele det norske forsvarskonseptet, sier den norske forsvarsministeren.

De to ministerne stilte opp til felles pressekonferanse ved det britiske øvingsområdet Clockwork inne på Bardufoss militære flystasjon, hvor britiske styrker har kommet årlig i mer enn 50 år for å drive vintertrening.

Økt tilstedeværelse

Med den nye nordområde-strategien vil britene øke tilstedeværelsen i nord, gjennom blant annet å trene mer med de nordiske landene.

– Nord-Atlanteren vil alltid være Storbritannias nærområde, derfor er det viktig å styrke samhandlingen og ha et tett militært samarbeid med land både i og utenfor NATO i denne regionen, forklarer forsvarsminister Wallace.

20220329th 6567.jpg
Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace og forsvarsminister Odd Roger Enoksen besøker norske og britiske styrker under øvelse Cold response 2022.

Strategien handler om å ha kontroll og kunne gi beskyttelse til infrastruktur i de nordlige havområdene. Det betyr mer overvåking og anti-ubåtaktivitet.

Større trafikk i nord

– Det de vektlegger, er at nord blir viktigere, og det har med blant annet Nord-Østpassasjen å gjøre. Det vil bli større trafikk i nord, og det som vi også ser, er at Russland bygger opp flere stillegående ubåter og kjernevåpen-arsenalene sine i nord. Å følge med i nord er viktig for oss, men også våre allierte. Vi har litt av de samme utfordringene, vi og Storbritannia, sier Enoksen etter møtet med sin britiske kollega.

Denne uken avsluttes øvelse Cold Response der Storbritannia stiller både med soldater fra Royal Marines og flere fartøy, som hangarskipet HMS «Prince of Wales».

Om Cold Response 2022

  • Cold Response 2022 er ei norsk militærøving med inviterte allierte og partnernasjonar. Feltdelen av øvinga starta 14. mars og blei avslutta 31. mars 2022.
  • Det blir ein del heimtransport og nokre mindre, allierte øvingsaktivitetar i april, etter feltøvinga.
  • Dei første allierte styrkane kom til Noreg i fjor haust og tidlegare i vinter, for å trene og gjere klart til øvinga.
  • Over 30 000 soldatar frå 27 land – og ei rekkje sivile etatar og bedrifter deltok i øvinga.