CR22 - takk for oss_Thumbnail

Cold Response 2022

I mars 2022 øvde 30 000 norske og allierte soldater i Norge. Det er viktig for din og min sikkerhet.

Merk: Dette er en arkivside som ikke blir oppdatert. Teksten og innholdet vil derfor være utdatert og ikke nødvendigvis i samsvar med dagens situasjon.

Om øvelsen

Cold Response 2022 (CR 22) var en norsk militærøvelse hvor Norge inviterte allierte og partnernasjoner til å delta. Selve feltøvelsen ble gjennomført i perioden 14.–31. mars 2022, men allerede høsten 2021 kom noen allierte styrker i Norge for å trene og forberede seg til øvelsen. Også etter selve øvelsen vil det være noe alliert trening.

Over 30 000 soldater fra 27 land samt en rekke sivile etater har deltatt på øvelsen.

Derfor øver vi

For at Forsvaret skal være i stand til å forsvare landet vårt, må vi øve jevnlig. Samtidig er NATO fundamentet i forsvaret av Norge. Derfor er det viktig at våre allierte øver på å deployere til Norge, og de må trene på å operere med norske styrker i vinterklima. Denne kunnskapen er ferskvare, og etter to pandemi-avlyste øvelser i 2020 og 2021, har årets øvelse derfor vært ekstra viktig.

Cold Response er en lenge planlagt og defensiv øvelse der vi sammen med våre allierte øvde på å forsvare Norge mot ytre trusler. Øvelsen var altså planlagt og informert om lenge før krigen i Ukraina. Du kan lese mer om dette under «Spørsmål og svar» lenger ned på siden.

Slik forsvarer vi Norge

Spørsmål og svar

 1. Sammen med våre allierte skal vi øve på å forsvare landet vårt. Dette innebærer å ta imot, håndtere og operere med allierte styrker og kapasiteter. I tillegg øver vi på å operere og samarbeide med sivile etater og organisasjoner i Norge.

  En viktig del av CR 22 er Forsvaret får trent på å forsterke Norge militært. I den forbindelse vil sjø- og flykapasiteter være viktige for å kunne sette inn allierte amfibie- og landstyrker der de trengs. Under øvelsen skal vi særlig øve på å beherske overgangen mellom sjø, kyst og land.

  Øvelsen skal sikre at norske og allierte har evne til å gjennomføre omfattende fellesoperasjoner i et miljø som er preget av strid med høyintensitet, under krevende vær- og vinterforhold. I NATO er Norge ledende på vinterkrigføring, og vi har lang erfaring innen vintertjeneste. Vi har også store og gode øvingsområder på land, på sjø og i luften. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for denne typen øvelser.

 2. Øvelsen vil foregå Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Hovedvekten av aktiviteten i sør vil være rundt Rena, Elverum, Flisa, Sessvollmoen og Jørstadmoen. I Midt-Norge blir aktiviteten stort sett i Fosen-området (Brekstad – Bjugn), men også noe rundt Stjørdal i forbindelse med transport av materiell.

  I nord vil aktiviteten i all hovedsak foregå mellom Nordkjosbotn og Narvik, både langs E6 og kysten. I tillegg vil det være øvingsaktivitet knyttet til CR 22 i Bodø og på Porsangermoen.

 3. En viktig del av CR 22 er å sørge for at Forsvaret får trent på å forsterke Norge. I den forbindelse vil sjø- og flykapasiteter være viktige for å kunne sette inn allierte amfibie- og landstyrker der de trengs. Under øvelsen skal vi særlig øve på å beherske overgangen mellom sjø, kyst og land.

  For at Forsvaret skal være i stand til å forsvare landet vårt, må avdelingene våre øve og trene jevnlig. Samtidig er NATO fundamentet i forsvaret av Norge. Derfor er det viktig at våre allierte øver på å deployere til Norge og trener på å operere sammen med norske styrker i norsk vinterklima. Denne kunnskapen er ferskvare, og etter to pandemi-avlyste øvelser i 2020 og 2021, er årets øvelse derfor ekstra viktig.

  For NATO er øvelsen viktig for å kunne trene deployering av den hurtige reaksjonsstyrken, og for Norge er det viktig å trene mottak og forflytning – og forlegning og forpleining av styrkene som kommer.

 4. I tillegg til avdelinger fra hele Forsvaret, kommer en rekke norske sivile etater og organisasjoner til å delta.

  Flere tusen soldater fra NATO- og partnerland kommer også til Norge for å delta i øvelsen.

  Rundt 30 000 soldater fra 27 land er foreløpig påmeldt. Dette tallet inkluderer også de norske deltakerne. Av disse utgjør 14 000 landstyrker, 8000 er sjøstyrker om bord på fartøy, mens 8000 er luftstyrker og hovedkvarter etablert på ulike baser.

 5. Russlands invasjon av Ukraina har skapt en usikker og alvorlig sikkerhetssituasjon i Europa. Samtidig er det viktig å understreke at Cold Response 2022 har vært planlagt og varslet lenge før krigen i Ukraina. Øvelsen kommer derfor hverken overraskende eller uventet på Russland.

  Forsvaret har informert Russland om øvelsen med jevne mellomrom; så sent som i januar hadde sjef for Forsvarets operative hovedkvarter en samtalte med sjefen for den russiske nordflåten. Her fikk den russiske generalen oppdatert informasjon om øvelsen, og tonen var god. 

  Russland er vant med at vi har store øvelser med NATO-deltakelse i Norge, og vi er tydelige på at dette er en defensiv øvelse hvor vi øver på å forsvare landet vårt. NATO er en hjørnestein i forsvaret av Norge og derfor må vi trene sammen med allierte i våre områder. Slik lærer våre allierte å beherske norske forhold og klima, og vi blir bedre til å jobbe sammen. Vi må opprettholde denne evnen – også nå.

  Forsvaret ønsker stor åpenhet rundt våre militærøvelser. Det er viktig for å hindre misforståelser og unødvendig konflikt. Derfor følger Norge bestemmelsene i Wien-dokumentet ved å informere om store øvelser som gjennomføres i Norge.

  Wien-dokumentet er en avtale mellom statene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Avtalen skal sikre militær stabilitet og redusere faren for krig ved å pålegge stater å gjennomføre sikkerhets- og tillitsbyggende tiltak. Norge har invitert observatører fra alle 57 medlemsland i OSSE – inkludert Russland – til øvelsen. Foreløpig har Russland sagt at de ikke har anledning til å sende observatører til øvelsen.

En viktig del av øvelsen har vært å teste beredskapen og samarbeidet innen det vi kaller totalforsvaret. I videoen under kan du se hva totalforsvaret er.

Dette er totalforsvaret

Infoplakat om Cold Response på ukrainsk
Øvelse Cold Response 2022 vil medføre en del militær trafikk på veier og i luften. Denne plakaten kan brukes til å informere flyktninger om at dette kun er en øvelse. På norsk er teksten:
«Norge, NATO og partnernasjoner, øver i Norge for at vi sammen skal skape sikkerhet og trygghet for vår befolkning. Derfor kan du se soldater og militær trafikk på veiene. Dette er en planlagt øvelse.»