22020129TH_-0957

Sørreisa har overvåket norsk luftrom i 60 år

Siden 131 luftving Sørreisa ble erklært operativ i 1962 har stasjonen spilt en viktig rolle i Luftforsvaret. På Sørreisa, inne i fjellet Høggumpen ligger Luftforsvarets kontroll- og varslingssenter, som produserer et oppdatert og gjenkjent luftbilde over norsk luftrom.

-I år markerer vi 60 år på Sørreisa. Samtidig vil jeg gi en hyllest til hele kontroll- og varslingssystemets lange tilstedeværelse. Siden omorganiseringen begynte i 1988 har vi gradvis redusert fra åtte bemannede operasjonsrom til det som nå er på Sørreisa. I tillegg har vi en redundansenhet på Ørland, sier sjef for 131 luftving Sørreisa Liv Judith Olsen.

22020129TH_-0854.jpg
Stabssjef Bjørge Blekkerud, sjef 131 luftving Liv Judith Olsen og sjefssersjant 131 luftving Per Gunnar Cruickshank. Foto: Tiril Haslestad

Teknologiske fremskritt

-Det var akkurat som på film før. Vi satt der timesvis i bekmørket og stirret på den gule radarstripa gå rundt og rundt, forberedt på at det kunne dukke opp noen uvedkommende fly. Derfra måtte man handle raskt.

22020129TH_-0985.jpg
Arne Varvik og Geir Vadstein har tilbrakt mye tid foran et slik radarkonsoll. Selenia-konsollet var i bruk frem til årtusenskiftet. Foto: Eskil Andreas Kjønstad Skjerve

Arne Varvik og Geir Vadstein mimrer seg tilbake til skiftene deres på 1980-tallet. Siden den gang har generasjoner med teknologi kommet og gått. De to har hatt Høggumpen som arbeidsplass siden 1980-tallet, og forteller engasjert om sine opplevelser gjennom årene. Den travle tiden på vakt under den kalde krigen henger godt i minne:

-Jeg husker godt når Sovjetiske fly tok snarveien over Vardø for å så kunne lande før våre QRA-jagerfly kunne nå dem. Det var en helt annen verden på 80-tallet enn det er nå. Vi identifiserte fremmede fly mye oftere den gang, forteller Varvik.

Scramble og ID 1970-2021.png
Tidligere F-16 pilot Per Erik Solli har ført statistikk over QRA-aktivitet i Norge fra 1970 til 2021. FOH og NATO har ikke tall for årene 2000-2001. Bilde: Per Erik Solli

 

 

Hva gjøres fra Sørreisa?

Inne i fjellet Høggumpen, også kalt Gompen, ligger Luftforsvarets kontroll- og varslingssenter CRC Sørreisa. Senteret som ble erklært operativt 3. januar 1962 er underlagt 131 luftving og holder øye med luftrommet over og rundt Norge 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Personellet produserer et luftbilde som til enhver tid er korrekt og oppdatert - på fagspråket et gjenkjent luftbilde. Det gjør de ved å lokalisere og identifisere all flyaktivitet over og i nærheten av norsk territorium ved hjelp av radarer plassert rundt om i hele Norge. Dersom et uidentifisert fartøy nærmer seg norsk luftrom blir det observert og varslet videre om fra Sørreisa.

På bakgrunn av denne informasjonen tas det en avgjørelse om man skal bruke kampfly på beredskap for å dra ut og identifisere flyene. Disse avgjørelsene tas i tett samarbeid med NAOC (Norwegian Air Operations Centre) på Reitan og NATO-hovedkvarteret i Uedem, Tyskland. Forskjellige daglige situasjoner krever ulike håndteringer - alt fra treningsoppdrag og luftoperasjoner til sivile flykapringer eller uvedkommende jagerfly har en løsning.

På oppdrag for Norge og NATO

-Sørreisa er det eneste av kontroll- og varslingsstasjoner vi har i Luftforsvaret, i tillegg til en redundansenhet på Ørland. Før hadde vi flere stasjoner, men det er blitt sentralisert opp gjennom årene. Jeg ser tydelig på personellet at det er en lang og stolt historie her, sier Luftforsvarets sjefssersjant Didrik Sand.

Sand besøkte nylig Sørreisa i forbindelse med 60-års jubileet. Han lar seg imponere over oppdraget som utføres:

-131 luftving er på skarp beredskap døgnet rundt, og er NATO sine øyne i nord. Jobben som utføres her kan vi ikke være foruten. Sørreisa vil fortsette å holde en viktig posisjon for Norge og NATO, understreker sjefssersjanten.

Les mer om NATO og Norge sitt langvarige QRA-samarbeid her.

 

 

20220204_PPL_.jpg
​ ​
​​​​​​Stabssjef Bjørge Blekkerud, sjefssersjant for Luftforsvaret Didrik Sand og sjefssersjant for 131 luftving Per Gunnar Cruickshank på toppen av Høggumpen foran en tidligere brukt radar. Foto: Eskil Andreas Kjønstad Skjerve ​ ​

 

Klar for 60 nye år

60-årsjubileet på Sørreisa markeres gjennom hele 2022. Det er flere besøk i vente, og det skal arrangeres en større fest i sommer med Luftforsvarets musikkorps og tidligere ansatte til stede.

Samtidig som at 60 år med aktivitet på Sørreisa markeres, går personellet samtidig inn i 60 nye år med kontroll og varsling. Nyutdannede Antonie Dale jobber som kontrollør inne i fjellet sammen med sine unge kolleger Kjetil Bakke og Jens Nossum. De er alle spente på hva fremtiden bringer:

- Med teknologien i konstant utvikling og introduksjonen av nye fly som F-35 er det mye forandringer i siktet. Det er utrolig spennende å få være en del av dette skiftet, forteller de tre i enighet.

2. februar ble det fra Sørreisa oppdaget russisk flyaktivitet. F-35 ble sendt på skarpt oppdrag for å markere norske interesseområder og har siden måtte rykke ut flere ganger.