EM02-MAINSTAY-002

Norske F-35 på vingene for NATO

For første gang siden norske F-35 formelt overtok QRA-beredskapen for NATO ut fra Evenes, ble de onsdag sendt ut på oppdrag for å identifisere russisk flyaktivitet og markere norsk interesseområde.

Onsdag morgen 2. februar oppdaget kontroll- og varslingsstasjonen på Sørreisa at flere russiske fly fløy ut fra Kolakysten og i retning vestover. Med bakgrunn i denne informasjonen ble to F-35 på QRA-beredskap sendt på vingene rundt klokken 09.00 onsdag morgen. Kampflyene fra Evenes identifiserte ett russisk Mainstay utenfor kysten av Finnmark. Mainstay er et russisk kommando- og kontrollfly som brukes for å lede andre egne flystyrker, og det har en radar som gir luftbilde.

F-35-ene fulgte Mainstay-en en stund før de returnerte til Evenes. Den russiske gruppen med fly delte seg, hvor noen returnerte til Kola og noen fortsatte sydover i Norskehavet. Denne gruppen ble fulgt av F-35 fra Ørland. Norge og NATO monitorerer situasjonen og flyaktiviteten forløpende. 

Litt senere ble F-35 beordret på vingene på nytt. Kampflyene fra Evenes identifiserte både Mainstay og Bear langtrekkende fly, samt markerte norske interesseområder. Oppdraget ble løst i henhold til vanlige prosedyrer, og på en trygg og forutsigbar måte.

– Dagens identifisering viser at F-35 fungerer i den nye beredskapsrollen ut fra Evenes. Gjennom denne beredskapen ivaretar vi en svært viktig jobb for NATO. Vi utfører et oppdrag vi både er godt forberedt på, og fortløpende klare til å løse, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland.

Hovedoppdraget til QRA-beredskapen er akkurat dette. Å kontinuerlig overvåke norsk luftrom og tilstøtende områder. Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg vårt luftrom rykker Forsvaret ut med F-35. Siden 6. januar i år har to F-35 stått klare på denne beredskapen ut fra Evenes.

I forrige uke meldte Russland i åpne kilder at de ville gjennomføre en rekke maritime militære øvelser i tiden fremover. Områdene som ble annonsert var Atlanteren, Stillehavet, Nordishavet og Middelhavet, med flere enn 140 krigsskip og støttefartøyer deltakende. Både P-3C Orion og DA-20 har fulgt russisk aktivitet den siste tiden utenfor norskekysten.

Saken oppdateres fortløpende.

Pressekontakt:

Ønskes kommentarer eller informasjon om oppdraget, ta kontakt med kommunikasjonssjef Luftforsvaret.

Stine Barclay Gaasland 
Mobil: 95 74 15 32
E-post: sgaasland@mil.no