20221021tk_I2890

Enorm interesse for å trene opp ukrainsk personell

Mange vil bidra til å trene opp ukrainske soldater. Bare på én uke har Heimevernet mottatt over 400 søknader på instruktørstillingene til operasjon Interflex.

– Dette er et oppdrag som appellerer veldig til forsvarsvilje og innsats, sier Stein Cato Nybakken, fagleder kommunikasjon i Heimevernstaben.

Han regner med enda flere søknader før fristen går ut 1. november.

Massiv interesse

Stillingene ble lyst ut 18. oktober og på én uke var det kommet inn over 400 søknader.

– Også på Heimevernets egen informasjonstelefon har det vært mange henvendelser av folk med spørsmål om oppdraget, opplyser han.

Forsvaret.no har også skyhøye besøkstall til siden Operasjon Interflex. Landingssiden har den siste uken hatt tre ganger så mange besøkende som tilsvarende landingssider.

Operasjon Interflex er et britisk initiativ som skal bidra til en styrkeoppbygging i Ukraina gjennom opptrening av ukrainske soldater. Det norske oppdraget er ledet av Heimevernet, som gjennom fem intensive uker gir de ukrainske soldatene en utdanning som skal gjøre dem bedre i stand til å forsvare landet sitt. 

Blant søkerne er det mange fra Heimevernets egen styrkestruktur. Nybakken sier de også har mottatt søkere fra andre avdelinger i Forsvaret, og fra sivile med en tidligere forsvarskarriere.

­– De fleste som er i Forsvaret i dag, eller som har vært det, ser betydningen av å bidra til et slikt oppdrag. Det føles meningsfullt, sier Nybakken.

Søker infanterister

Det første norske bidraget reiste til Storbritannia i begynnelsen av oktober i år. De to neste kontingentene, som det nå søkes personell til, reiser ut i første halvår 2023.

­– Vi henvender oss primært til Heimevernets egen struktur på 40 000 kvinner og menn. Men det er åpent for alle å søke. Blant de viktigste kravene er å kunne vise til solid infanteriutdannelse. Du må klare Forsvarets fysiske krav og kunne sikkerhetsklareres.

– Operasjon Interflex er et krevende oppdrag, med lange intensive dager. Det er lite tid til hvile, restitusjon og fritid. Oppdraget består av mye jobbing, som stiller krav om at du er robust både fysisk og psykisk, sier Nybakken.

I løpet av den andre uka i november regner Heimevernet med å ha kandidatene til de to neste kontingentene klare.