230306_ODA_3715

Norske stridsvogner mottatt av Ukraina

Den siste tiden har Norge klargjort og transportert stridsvogner til ukrainerne. Nå har åtte norske stridsvogner nådd sitt bestemmelsessted, og er klare for innsats i krigen mot Russland.

Den 26. januar i år ble det kjent at Norge ville bidra i den internasjonale donasjonen av stridsvogner til Ukraina. Kort tid etterpå ble besluttet at Norge skulle donere åtte stridsvogner av typen Leopard 2, og inntil fire støttekjøretøy.

Nå er de 8 stridsvognene på plass i Ukraina, og opplæringen av personell er også i gang i Polen, i regi av EU.

I tillegg til de åtte stridsvognene og støttekjøretøy som er donert, gir Norge øremerkede midler til ammunisjon og reservedeler.

– Nå mener vi det er helt riktig å støtte Ukraina. Det er viktig for norsk og europeisk sikkerhet at Russland ikke vinner fram med sin aggresjon mot Ukraina, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram da donasjonen ble kjent.

Kan være avgjørende for å ta tilbake terreng

En stridsvogn er en viktig brikke i det som kalles et taktisk samvirkesystem, som er nødvendig for å kunne sette igang større bakkeoffensiver. En stridsvogn har mobilitet og kan raskt forflytte seg over store avstander i terrenget, den har egenbeskyttelse i form av pansring, sånn at den kan overleve i et stridsmiljø, og den kan hurtig bekjempe mål ut til 4000 meter. 

–  Disse egenskapene er avgjørende for at en avdeling skal være i stand til å ta tilbake terreng fra en motstander. For Ukraina vil donasjonen av stridsvogner være avgjørende for deres evne til å gjennomføre offensive operasjoner og ta tilbake de landområdene som er okkupert av Russland, sier oberstløytnant Lars Jansen, som er sjef for Panserbataljonen på Setermoen i Troms, og har inngående brukskjennskap til stridsvognene som nå er donert.

Opplæringsbidrag fra Norge

Opplæring i bruk av stridsvognene kommer i tillegg til de andre bidragene innenfor opplæring som Norge allerede er involvert i: 

 • Norge stiller med instruktører til et flernasjonalt bidrag for å lære bort eksplosivrydding til ukrainske soldater.
 • Norge trener opp ukrainske spesialister innenfor sanitet, skarpskyting og lagførertrening. Dette skal gjennomføres i Norge, og i flere runder i løpet av 2023.
 • Norges bidrag til opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia som startet i 2022, fortsetter også i 2023.

Samvirke for å få stridsvognene transportert

Forsvarets logistikkorganisasjon har en sentral rolle i selve gjennomføringen av donasjonene til Ukraina. Klargjøring og transport av stridsvognene har vært en komplisert logistikkoperasjon. Et bredt apparat og både militære og sivile transportressurser har vært i sving, med korte tidsfrister og stor arbeidsmengde:

– Det er mange aktører involvert for å løse et slik oppdrag. Et godt samvirke mellom Forsvarsmateriell, Hæren og FLO har vært avgjørende. Alle disse aktørene bidro til klargjøring av stridsvognene, som skal være i best mulig stand når de sendes til Ukraina, sier generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Han er godt fornøyd med gjennomføringen av transporten:

–  Det gjør meg stolt at operasjonen gikk som planlagt og at vognene og ammunisjon nå er fremme på bestemmelsesstedet, klare for viktige operasjoner, sier Aamodt.

Dette har Forsvaret donert til nå

Forsvaret har, på oppdrag fra regjeringen, donert mye militært utstyr. Blant annet har Forsvaret sendt M72 panservernvåpen, skuddsikre vester, vernemasker og feltrasjoner.

Se liste i faktaboks.

Fakta: Donasjoner fra Forsvaret

Utvalgte donasjoner fra Forsvaret til Ukraina: 

 • M72 panservernvåpen
 • Skuddsikre vester
 • Vernemasker
 • Personlig brukerutstyr som marsjstøvler, hjelmer, liggeunderlag, soveposer etc. 
 • Vinterbekledning
 • Mistral luftvernmissiler
 • M109 haubitser pluss reservedeler
 • Iveco LAV 3 pluss reservedeler
 • MLRS
 • Scania P92 med kran
 • Scania P113 med krokløft
 • 155mm granater, drivladninger, brannrør og tennpatroner

For oversikt over flere typer donasjoner fra Norge til Ukraina, se lenken under.