20230424KK_IMG_4444_4

Ukrainere på kurs hos Heimevernet

I dag landet et fly med 100 ukrainere hos heimevernet på Værnes. Gjennom fire intensive uker skal de utdannes innen sanitet, skarpskyting og som lagførere.

De er valgt ut på motivasjon og innsats og kommer rett fra fronten. De har «haiket» seg gjennom et krigsherjet hjemland, og kommet seg til Polen på et norsk fly. 

– Nå møter de voksne og dyktige instruktører fra Heimevernet og resten av Forsvaret for en solid fagutdannelse, sier oberst Jens Christian Junge, sjef for Trøndelag heimevernsdistrikt HV-12, som gjennom noen hektiske uker har rekruttert instruktører og forberedt utdanningen.

Mette og motiverte

De hundre ukrainerne skal gjennomføre et fire ukers kurs, før de sendes tilbake og nye hundre ankommer Norge. Et utdanningskompani er etablert med instruktører, tolker og stab. Oppdraget går i første runde ut 2023. Men HV-12 er forberedt på å forlenge kursingen.

– Vi vil støtte trening og utdanning av ukrainsk personell, både i Norge og i tredjeland. Slik støtte vil bli stadig viktigere i takt med at Ukraina bruker mer og mer vestlig materiell. Det vil også videreføre og øke det forspranget som Ukraina har på Russland når det gjelder å sende godt motiverte og vel forberedte soldater i strid, uttaler forsvarsminister Bjørn Arild Gram. 

– Denne treningen kommer i tillegg til, og vil komplementere de andre treningsinitiativene Norge bidrar inn i.

Sjef HV12, oberst Junge og hans instruktører har planene klare for å følge opp forsvarsministeren.

– Vi regner med de kommer slitne og sultne. Vi skal sende dem tilbake slitne, mette og enda mer motiverte og dyktige til å forsvare landet sitt, sier Junge.

Heimevernet har rekruttert instruktørene fra både de lokale HV-områdene og fra innsatsstyrkene, i tillegg til gode kandidater fra resten av Forsvaret.

– Våre instruktører er voksne folk, med familie og sivil bakgrunn – akkurat som ukrainerne som nå skal utdannes, sier oberst Junge.

Naturlig for Norge å bidra

Det er naturlig for Norge å bidra til denne støtten. Som et lite land er det viktig for oss at mellomstatlige konflikter løses på fredelig vis. Stein for stein har vi bidratt til å bygge trygghet i Europa siden 1945, poengterer Forsvarsminister Gram.

– Det har gitt oss den lengste perioden med fred og utvikling i vår del av verden, inntil Russland satte en brutal stopp med sitt inntog i Ukraina.

I Trøndelag er nå forlegningsbrakkene klare. Kjøkkenet har tatt en titt på ukrainske spesialiteter, og stridsmiljøer som skyttergraver og støttepunkter er gravd ut i øvingsfeltet til HV-12.

– Vi skal ikke bare trene opp disse soldatene, vi skal i tillegg ta godt vare på de og vise de god trøndersk gjestfrihet, avslutter oberst Junge.