B-1B Lancer fra US Air Force lander på Bodø flystasjon for første gang

Utvikler samarbeid

Denne uken trener B-1B Lancers med norske styrker i lufta, på bakken og på sjøen. For Forsvaret er dette en viktig treningsarena.

På mandag gjennomførte de strategiske bombeflyene samtrening med styrker fra Hæren og Luftforsvaret. Det amerikanske flyet trente ut fra Ørland flystasjon og var innom både Luftforsvarets base Bodø, over Setermoen og Bardufoss.

Tirsdag besøkte forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, 132 luftving og det amerikanske detasjementet på Ørland. Forsvarssjefen trekker frem viktigheten av samtreningen.

– Denne treningen utvikler en felles forståelse og videreutvikler vårt samarbeid, og det gir oss svært gode erfaringer å bygge videre på, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Tirsdag fikk B-1B-flyene god trening sammen styrker fra Hæren og Luftforsvaret i et skikkelig norsk vintervær.

– For de allierte styrkene er dette god trening i norske forhold på vinterstid, og for oss er dette god trening sammen med egne og allierte styrker, sier forsvarssjefen.

B-1B på vinterføre

Det var virkelig vintervær da Luftforsvarets base Bodø tok imot flyene for en planlagt stopp for etterfylling av drivstoff. Det var så tett snødrev at flyplassen var stengt i tre kvarter, mens det amerikanske bombeflyet sirklet i luftrommet over.

Samvirke med sivile funksjoner på flyplassen fungerte godt, og det ble brøytet slik at flyet kunne lande. For det amerikanske personellet, som til daglig er stasjonert i Texas, er dette god trening i flyoperasjoner på vinterstid med både isete rullebaner og mye snø.

– For oss som vertsbase var dette god og relevant trening, og vi fikk testet ut alle våre støttefunksjoner som vertsbase, sier sjef stasjonsgruppe Bodø, oberstløytnant Henning Homb. Det var første gang at personellet både på flyplassen og basen i Bodø tok imot et B-1B bombefly.

Øyne på bakken

Fra bakken i Bardu var både soldater fra Hæren og USA utplassert, og kommuniserte direkte med flyet for å gi presise måldata. En såkalt Joint Terminal Attack Controller (JTAC) finner mål som skal engasjeres, kommuniserer direkte med flyene og er på mange måte flygerens ekstra øyne på bakken.

Samtreningen, både med egne andre og allierte styrker, er viktig for å utvikle prosedyrer og hverandres evne til å virke sammen.

Samtreningen fortsetter

Etter at de amerikanske flyene ankom Norge 23. februar, har de trent ut fra Ørland flystasjon med utenlandske og norske styrker. For Norge er denne treningsarenaen viktig for at vi skal kunne operere sammen under en krise og krig.

Samtidig gir det oss god og nødvendig trening i å ta imot styrkene. For Luftforsvaret er dette en del av en nasjonal treningsaktivitet, betegnet som «Arctic Cooperation».

I løpet av de neste to ukene vil Luftforsvaret trene mer sammen med det amerikanske besøket.