Islandske Heba Haugsdotter får opplæring av de norske IDO offiserene, Anita Hansen og Henri Endrerydning under Luftforsvarets NATO oppdrag Iceland Air Policing (IAP)

Et større bilde

24 timer i døgnet, 365 dager i året følger de med og identifiserer alt som beveger seg eller nærmer seg alliert luftrom

Norge har deployert fire F-35 og 150 personer til Island for å løse NATO-oppdraget Iceland Air Policing (IAP). En håndfull av disse tilhører Control and Reporting Centre (CRC) på Sørreisa og ARE/TACS på Ørland.

24 timer i døgnet, 365 dager i året følger de med og oppdager alt som beveger seg i eller nært alliert luftrom. Operasjonsrommet ved CRC styres av en master controller, og er fordelt i to seksjoner: kontroll og varsling.

Major Rune Kirkbak-Jørgensen er master controller og sjefen for det norske CRC-bidraget på Island. Han har mer enn 20 års erfaring i Forsvaret og deltagelse i flere internasjonale operasjoner, blant andre Afghanistan og Tyrkia.

Varslingsoperatørene ved CRC har som hovedoppgave å kontinuerlig produsere og oppdatere et korrekt, komplett og detaljert luftbilde, Recognised Air Picture, for nasjonale og NATOs beslutningstagere. De setter sammen all informasjonen de henter inn til et stort detaljert oversiktsbilde.

Varslingsoperatørene jobber også med radaroptimalisering og hjelper kontrollørene med identifisering under «luftkamptrening».

– Personellet som bekler denne funksjonen, må ha en dyptgående forståelse for lufttrafikkmønster og en årvåkenhet for uvanlig flyaktivitet, sier majoren.

Taktisk kontroll

Kontrolldelen av CRC innehar taktisk kontroll over flyene. Strategisk er Iceland Air Policing underlagt NATOs hovedkvarter for nordområdene i Europa, CAOC i Tyskland.

Jagerflykontrollørene videreformidler informasjonen fra varslingskontrollørene til flygeren. Dette kan formidles elektronisk eller videreformidles via radio. Dette sikrer at flygeren har mest mulig informasjon til enhver tid og kan utføre oppdrag på en tryggest mulig måte.

– Å verbalt formidle et detaljert luftromsbilde på kort tid er svært utfordrende. Det krever at kontrollørene og flygerne benytter samme «språk» og er enige om hva som er vesentlig informasjon for oppdraget, sier majoren.

Dette innebærer antall fly som kommer, farten, høyden og retningen de har. Kontrollørene foretar beregninger, og ut fra disse kan de sende kampflyene i riktig retning med riktig fart for å avskjære de ukjente flyene.

– Vi bruker oftest kryptert radio. Men vi har også en kryptert datalink, som gjør det mulig å kommunisere mellom bakken og lufta på en mer diskré måte, sier majoren.

En utstrakt sensorkapabilitet

F-35 har en rekke svært avanserte sensorer og muligheter ingen andre kampfly har i dag. Likevel kan CRC gi en vesentlig større situasjonsforståelse for flygerne når de er ute og flyr.

Langtrekkende radarer over kysten gir et godt oversiktsbilde over alt som beveger seg  innenfor rekkevidden. Dermed fungerer CRC som en utstrakt sensorkapabilitet for flyene – en taktisk fordel ovenfor en fiende.

– For å kunne effektivt utnytte F-35 som et fullstendig system, er flygerne avhengig av helhetsbildet og situasjonsforståelsen vi på CRC-en sitter på, sier majoren.

CRC holder også kommandolinjen mellom flygerne opp mot NATOs og Forsvarets operative hovedkvarter.

Ivaretar sjø og luft

Island har ikke et eget forsvar, men de har en kystvakt som ivaretar maritim tilstedeværelse og redningsoperasjoner. CRC-en på Island er samlokalisert med Kystvaktens kommandosenter.

CRC-bygget ligger på den gamle NATO-basen i Keflavik, en halvtimes kjøretur vest for Reykjavik.

Kaptein Kevin Duvé er en av de som har deployert til Island. Med et stort smil er han majorens høyre hånd i daglige operasjoner på Island.

– Det er viktig å ivareta det gode forholdet Island og Norge har. Jeg er fornøyd med jobben vi gjør her, og synes det har vært spennende å jobbe herfra med de særegenhetene det innebærer. I tillegg håper jeg også islendingene ved CRC-en sitter igjen med noe ny lærdom i ettertid, sier han.

«Det er viktig å ivareta det gode forholdet Island og Norge har. Jeg er fornøyd med jobben vi gjør her»

Kaptein Kevin Duvé

Norske operatører fra Ørland og Sørreisa sitter sammen med islandsk personell for å ivareta luftromsovervåkningen, gjennomføringen av kampflyoppdrag og sørger for en best mulig utnyttelse av kystvaktens ressurser.

Etterspurt personell

– Norsk CRC-personell får svært gode tilbakemeldinger nasjonalt og fra NATO. Dette skyldes blant annet godt samarbeid og et dedikert personell, sier Rune.

I tillegg til Air Policing-oppdraget på Island, har Norge blitt forespurt om å støtte opplæring og utdanning av islandsk varslingspersonell. Norge har med to norske, erfarne instruktører som i tillegg til Air Policing utfører utdanning og kursing av kystvaktpersonellet ved CRC-en.

Personell med kontroll- og varslingsbakgrunn er svært etterspurt både nasjonalt og i NATO.

– Det er få operatører som løser mange typer oppdrag, enten det er med forskjellige luftfartøyer, med hæren eller kampflykontroll fra fregatt sammen med Sjøforsvaret. Kunnskapen man tilegner seg i løpet av en karriere i kontroll- og varslingsbransjen er helt unik, avslutter major Rune Kirkbak-Jørgensen