HV-soldater på øvelse

Øvelse Jøssing

6.–24. mars gjennomfører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Norges nest største militærøvelse, Jøssing. // From 6–24 March, the Norwegian Home Guard District 08 conducts exercise Jøssing in south-western Norway.

Forsvaret har rekvirert hele Agder og Rogaland som øvingsområde, og over 4200 soldater vil delta over tre uker i perioden 6. til 24. mars. Øvelsen er forbundet med vinterøvelsen Joint Viking som pågår fra 6. til 16. mars i Nord-Norge.

Media er invitert til å dekke og delta på øvelsen. Vi vil ved behov og ønsker legge til rette for gode foto- og intervjumuligheter. Ta kontakt med:

Pressekontakt

Tore Ellingsen
Heimevernet
Telefon: 48 88 19 75
E-post: tore@hvbladet.no

Om øvelsen

Navnet «Jøssing» stammer fra andre verdenskrig og Altmark-operasjonen i Jøssingfjorden. Najonal Samling brukte Jøssing som skjellsord for nordmenn som var britiskvennlige. Folk flest i Norge tok dette navnet til seg, og det ble fort et utrykk for gode nordmenn.

Fra 6.–24. mars er det feltøvelse. Der vil avdelingene trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Det vil bli militær trafikk på enkelte veier. Løsammunisjon og lysraketter vil bli brukt, og man må påregne noe støy hele døgnet.

– Øvelsen er koordinert med politiet, og HV-soldatene vil være lett kjennbare i norsk uniform. Annen mistenkelig aktivitet skal som vanlig varsles politiet, sier Øystein Nilsen, distriktssjef for HV-08.

I tillegg til Forsvaret vil mange aktører som politiet, statsforvalterne, Sivilforsvaret, Agder Energi, Bane Nor, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus, Avinor, Kystverket, Sira-Kvina og mange kommuner være involvert.

Øvelsen er planlagt i over ett år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa.

– Vi startet planleggingen lenge før offensiven brøt ut i Ukraina. Men på grunn av hvordan situasjonen har utviklet seg, måtte vi øke trusselbildet på øvelsen. Vi har blitt forbikjørt av virkeligheten. Det viktigste for meg er at øvelsen er relevant og at det vi trener på, er noe konkret som vi kan få brukt for senere, informerer oberstløytnant Nilsen.