Nederlanske styrker kjører pansrede BV206 i land fra en LCU-landgansgfartøy under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge

Joint Viking 2023

Joint Viking planlegges til å bli den største militærøvelsen i Norge i 2023. Da skal vi trene på å forsvare landet vårt – sammen med allierte og sivile samarbeidspartnere.

For at Forsvaret skal være i stand til å forsvare landet vårt, må vi øve jevnlig. Det siste året har sikkerhetssituasjonen i Europa forverret seg kraftig med krigen i Ukraina. Situasjonen viser for alvor hvor viktig god beredskap og godt trente militærstyrker er – særlig for et landstrakt og strategisk plassert land som Norge.

Joint Viking er en norsk vinterøvelse som holdes annethvert år. I 2021 ble øvelsen avlyst på grunn av koronapandemien, men i mars 2023 skal etter planen mer enn 10 000 norske og allierte soldater trene på å forsvare Norge. Hovedaktiviteten vil finne sted i Troms i perioden 4.–16. mars 2023. Det vil imidlertid bli en del norsk og alliert trening, kursing og transport i Norge allerede fra januar av.

Allierte forsterkninger

NATO er fundamentet i forsvaret av Norge. Derfor er det viktig at våre allierte øver på å deployere til Norge, og de må trene på å operere med norske styrker i vinterklima. Denne kunnskapen er ferskvare, derfor må vi trene jevnlig. Øvelsen blir den største i Norge siden Cold Response vinteren 2022, og den blir den største i Norge i 2023.

Denne siden vil utover vinteren bli oppdatert med informasjon til både deltakere, berørt lokalbefolkning, presse og andre interesserte.

Videoen under laget vi til Cold Response 2022, og forteller hvorfor vi øver.