Joint Viking 2023_Thumbnail

Joint Viking 2023

I mars 2023 øvde tusenvis av norske og allierte soldater på å forsvare landet vårt. Her finner du informasjon om Joint Viking 2023, som var den største militæreøvelsen i Norge dette året.

Merk: Dette er en arkivside som ikke blir oppdatert. Teksten og innholdet vil derfor være utdatert og ikke nødvendigvis i samsvar med dagens situasjon.

For at Forsvaret og NATO skal være i stand til å forsvare landet vårt, må vi øve jevnlig. Det siste året har sikkerhetssituasjonen i Europa forverret seg kraftig med krigen i Ukraina. Situasjonen viser for alvor hvor viktig god beredskap og godt trente militærstyrker er – særlig for et landstrakt og strategisk plassert land som Norge.

Joint Viking er en norsk vinterøvelse som holdes annethvert år. Fra 6. til 16. mars 2023 trente 20 000 norske og allierte soldater på å forsvare landet vårt. Av disse deltok 12 000 på Joint Viking, mens 8 000 deltok i den britiske marineøvelsen Joint Warrior. Denne øvelsen foregikk utenfor norskekysten og er tett forbundet med Joint Viking.

Hovedaktiviteten skjedde i Troms, men det var en del aktivitet til sjøs og i luften. Den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior pågikk samtidig i sjøen utenfor norskekysten, og de to øvelsene er tett forbundet med hverandre.

Allierte forsterkninger

NATO er fundamentet i forsvaret av Norge. Derfor er det viktig at våre allierte øver på å deployere til Norge, og de må trene på å operere med norske styrker i vinterklima. Denne kunnskapen er ferskvare, derfor må vi trene jevnlig. Joint Viking er den største i Norge siden Cold Response i 2022, og den var den største i Norge i 2023.