RAW_1_førstemøtemedhangarskip-29 (1)

Britisk-ledet hangarskipsstyrke skal trene langs norskekysten

Aktiviteten sender et viktig signal om vårt nære forhold til våre allierte, og øker troverdigheten av kollektivt forsvar og avskrekking.

Hangarskipsgruppens tilstedeværelse gir Forsvaret en unik mulighet til å videreutvikle samarbeidet og jobbe tettere sammen med våre allierte. Det er planlagt flere øvelser med blant annet Sjøforsvaret, Luftforsvaret og andre forsvarsgrener. 

– Det er i norsk interesse at allierte øver og opererer sammen med oss i våre områder. Med krig i Europa er samholdet i NATO viktigere enn noen gang for å ivareta vår kollektive sikkerhet. Dette er et praktisk eksempel på nettopp det, sier sjefen for Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

Før sommeren trente verdens største krigsskip langs norskekysten. Alliert tilstedeværelse i Norge og langs kysten vår er del av den nye normalsituasjonen.

– At våre allierte får erfaring med å operere i våre nærområder bygger sikkerhet for Norge, og trygghet for befolkningen. Gjennom å operere sammen blir vi samkjørte på prosedyrer, og vi lærer oss bedre hvordan vi kan utnytte hverandres sensorer og våpen. Det er viktige faktorer i en krise eller konflikt hvor vi må sikre forsyningslinjene, ta imot alliert forsterkning og bekjempe en trussel, sier Gimmingsrud.

Hangarskipsstyrken ledes av Storbritannia sitt flaggskip, hangarskipet HMS Queen Elizabeth, og består av fartøyer fra: Storbritannia, Norge og Nederland - som alle er med i hurtigreaksjonsstyrken Joint Expeditionary Force (JEF). I tillegg til fartøy fra Tyskland, Belgia og Frankrike; samt luftfartøy fra Storbritannia, USA, Norge, Finland og Sverige.

Fra Norge skal fregatten KNM Otto Sverdrup, logistikkfartøyet KNM Maud og Luftforsvaret sine F-35-fly øve tett integrert med britiske fartøy- og luftfartøy. I tillegg skal Cyberforsvaret støtte deltakende enheter med kommunikasjon og tilgang til kommunikasjonsinfrastruktur.

Til media

Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke gi detaljer på posisjoner, hvor fartøyene planlegger å operere, eller hvor lenge hangarskipsgruppen blir i våre områder.

Bilder blir tilgjengelig i Forsvarets Mediebank.

Pressekontakter:

Sjøforsvaret:

Kommandørkaptein Thomas Gjesdal, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret,

E: thgjesdal@mil.no, M: 926 52 749

Joint Expeditionary Force (JEF):

Orlogskaptein Nicholas Stevenson, Public Affairs Officer,

E: nicholas.stevenson102@mod.gov.uk, T: +44 19263 955146

Den britiske marinen:

news@royalnavymail.mod.uk