20210918_jonhel11_JP21_4281_WEB

Joint Expeditionary Force

Joint Expeditionary Force (JEF) er en britisk-ledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke, og Norge har vært med siden opprettelsen i 2014.

JEF har ikke stående styrker. Norge vil kunne velge å bidra i konkrete operasjoner med tilgjengelige styrker, og legger opp til å delta på øvelser med Storbritannia og øvrige deltakerland i JEF-rammen når dette er hensiktsmessig.

JEF øker muligheten til å svare raskt på kriser som er under utvikling, både i og utenfor Europa. Den kan brukes til alt fra kollektivt forsvar til krisehåndtering.

jef-logo2022.png
JEFs våpenskjold og medlemsland per 2022.

Joint Expeditionary Force er et viktig bidrag til regionalt samarbeid, og for å styrke beredskapen for alle typer operasjoner. Styrken kommer ikke i stedet for NATO, men utfyller NATO på enkelte områder. JEF kan stilles til rådighet for NATO, FN, EU og andre organisasjoner.

Per 2022 består JEF av Storbritannia som ledenasjon, sammen med Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, og Sverige. Norge har vært medlem fra opprettelsen i 2014.

Joint Expeditionary Force (JEF)

  • JEF er en multinasjonal styrke med ti land, og styrken er ledet av Storbritannia.
  • JEF utfyller og støtter NATO, og styrken baserer seg på NATOs konsepter og standarder.
  • JEF skal drive avskrekking, være en lett gripbar styrke hvis kriser oppstår, og bidra inn i NATO-operasjoner om en situasjone skulle eskalere.
  • Dette betyr at medlemslandene er sammen om å opprettholde beredskap, utveksle informasjon og herunder identifisere og forstå potensielle trusler.
  • JEF virker gjennom daglige aktiviteter.