Grotsund-havn-02

Pressemøte på Grøtsund i forbindelse med anløp av amerikansk ubåt

De siste dagene har Forsvaret sammen med sine sivile samarbeidspartnere forberedt seg på et besøk fra en amerikansk reaktordrevet ubåt ved Grøtsund industrihavn i Tromsø kommune. 9. mai inviterer vi til pressemøte.

Tilstedeværelse av allierte fartøyer i våre nærområder er viktig for både nasjonens og NATOs sikkerhet. Allierte fartøyer har tidvis behov for å benytte norske havner for etterforsyning, skifte personell eller andre administrative gjøremål. Anløp av allierte reaktordrevne fartøy er ikke noe nytt, det har foregått i mange tiår.

Det nærmer seg nytt anløp, og Forsvaret tar sikkerheten på største alvor. I den forbindelse vil vi legge til rette for at media kan besøke industrihavnen før ubåten kommer. På dette besøken kan pressen selv få se de ulike kapasitetene som Forsvaret og samarbeidspartnerne våre har på plass for å ivareta sikkerheten. Det er også tett samarbeid mellom Forsvaret og en rekke andre etater innen totalforsvarskonseptet.

Informasjon og påmelding

Vi inviterer til et pressemøte på Grøtsund industrihavn søndag 9. mai klokken 11.30. Dette vil av sikkerhetsmessige hensyn bli eneste mulighet for media å komme på innsiden av de militære sperringene så lenge denne operasjonen pågår.

Til stede vil det være representanter for Forsvaret. Det vil bli mulighet for å intervjue soldater i Heimevernet som står for vaktholdet, samt soldatene fra Luftforsvaret og Hæren som er spesialister innen CBRN (kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære stoffer).

I tillegg vil statsforvalteren for Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, være på plass. Det samme vil Inger Eikelmann fra Direktoratet for strålevern og atomberedskap. Begge vil være tilgjengelige for intervju.

For påmelding, vennligst send navn og telefonnummer på journalist/fotograf, samt navn på mediebedrift. Dette kan sendes til Forsvarets talspersoner, Elisabeth Eikeland eller Jonny Karlsen.

De som kommer, må ha med seg legitimasjon og munnbind. Smittevernsføringer fra helsemyndighetene må følges.

Pressekontakter