USS Gerald R.Ford seiler inn Oslofjorden som første besøkende havn. Norske kystvakt- og marinefartøy som Force Protection // USS Gerald R.Ford sailing in Oslofjorden with NOR Navy vessels as Force Protection

Amerikansk hangarskip på plass i Oslo

Onsdag seilte verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», inn Oslofjorden for å besøke Oslo. Det er opprettet restriksjonsområde rundt fartøyet og ved mottaksområdet.

Hangarskipsgruppens besøk og tilstedeværelse gir Forsvaret en unik mulighet til å videreutvikle samarbeidet og jobbe tettere sammen med vår viktigste allierte, USA. Det er planlagt flere øvelser med blant annet Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, og Forsvarets spesialstyrker.

Merk: Av sikkehetsmessige årsaker kan vi per nå ikke gi detaljer på posisjoner og hvor lenge hangarskipet blir værende.

Restriksjoner mens fartøyet ligger i Oslo

Mens fartøyet ligger ankret opp ved Oslo er det opprettet et restriksjonsområde i indre Oslofjord. I dette restriksjonsområdet er det forbudt å operere luftfartøy – inkludert droner – innenfor 0,5 nautisk mil (926 meter) fra militære fartøy uten tillatelse. Restriksjonsområdet gjelder også i en høyde opp til 3000 fot (914,4 meter).

Dette betyr altså at luftfartøy kan operere som normalt utenom restriksjonsområdet på 0,5 nautisk mil og med en høyde på 3000 fot.

Restriksjoner ved inn- og utseiling

Ved inn- og utseiling i Oslofjorden vil militære fartøy og vakter sørge for sikkerheten, og sikre at ingen nærmer seg hangarskipet. Det opprettes militære forbudsområder. Dette for å ivareta både hangarskipet og publikums sikkerhet.

  • Båtførere skal holde seg 500 meter unna hangarskipet ved inn- og utseiling.
  • Der det ikke er mulig å holde 500 meter avstand skal publikum ikke oppholde seg mellom hangarskipet og de eskorterende fartøyene og båtene.
  • Ved ankring er avstanden 1000 meter til hangarskipet.
  • Forbudsområder i luften er opp til 3000 fots høyde.
  • Forbudsområde ved Søndre Akershuskaia er tydelig merket.

Forsvaret vil håndheve forbudsområdene. Militære vakter vil bortvise uvedkommende. Overtredelser vil bli anmeldt til politiet.

Det vil i forbindelse med besøket være flere tusen amerikanske soldater som oppholder seg i Oslo.

Siden dette er et reaktordrevet fartøy, har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) deltatt i forberedelsene til besøket sammen med Forsvaret og andre relevante beredskapsaktører.

Derfor er dette viktig

Norge og USA har et langvarig og nært forsvarssamarbeid. Det er i norsk interesse at allierte øver og opererer sammen med oss i våre områder. USS Gerald R. Ford besøker Oslo før fartøyet skal seile videre i Norge og norske nærområder.

Forsvaret av Norge bygger på NATOs kollektive sikkerhet og forholdet til nære allierte, i tillegg til nasjonal forsvarsevne. Det tette forsvarssamarbeidet med USA har vært viktig for Norge i mer enn 70 år. Besøket er et viktig signal for det nære bilaterale forholdet og øker troverdigheten av kollektivt forsvar og avskrekking.

Pressekontakt

Ved pressespørsmål kontakt pressevakten ved Forsvarets operative hovedkvarter.