Soldater fra Porsanger bataljon under en alarmøvelse i Finnmark, mars 2021.

Forsvarets sanitet slipper årets rapport om personellets helse

– Forsvaret har en unik posisjon ved å ha et eget helseregister. Dette gir oss et usedvanlig godt bilde av personellets helse over tid, sier sjef Forsvarets sanitet.

Forsvarets sanitets årlige rapport «Helse for stridsevne» er nå tilgjengelig. Rapporten tar utgangspunkt i Forsvarets helseregister, og ble denne uken overlevert forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Det har vært en imponerende aktivitet i Saniteten i Forsvaret det siste året. Vår militære helsetjeneste har hatt nesten 280 000 pasientkontakter, forteller sjef for Forsvarets sanitet, generalmajor Jon Gerhard Reichelt. 

Viktig rapport

fsj-helse-for-stridsevne-2021.jpg
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen fikk overlevert rapporten tidligere denne uken. Foto: Forsvaret

«Helse for stridsevne 2021» er den niende i rekken og gir en statusoppdatering for helsetjeneste og forskning i Forsvaret det siste året.

– Helse for stridsevne er en viktig rapport. Personellet er Forsvarets viktigste ressurs, og kunnskap om helsetilstand har direkte betydning for hvordan vi skal opprettholde den operative evnen vår, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen .

Årets rapport viser blant annet at covid-19-pandemien har vært krevende for Forsvaret og har medført betydelige utfordringer for militær helsetjeneste.

– Forsvaret fikk tidlig inn enkelte smittetilfeller i noen garnisoner, men med godt smittevern, samarbeid internt og med det sivile har vi beholdt vår operative evne gjennom pandemien, understreker Reichelt.

Forebygging har effekt

Rapporten viser også at antallet frostskader har gått betraktelig ned sammenlignet med tidligere år. I 2019 ble det rapportert om 188 tilfeller av frostskader og 17 tilfeller av nedkjøling. I 2020 har tallene gått ned til 84 tilfeller av frostskader og 8 tilfeller av nedkjøling. En mulig årsak kan være færre øvingsdøgn som følge av pandemien.

– Øvelsesaktiviteten har kanskje vært noe lavere en vanlig på grunn av covid-19-pandemien. Fordi de fleste frostskader skjer under øvelse, er det mulig at nedgangen i antall frostskader kan skyldes færre øvingsdøgn, forklarer Reichelt.

– Samtidig er det å forvente at et stadig fokus på forebygging av frostskader har effekt, konkluderer sjef Forsvarets sanitet.

Helse for stridsevne 2021 dekker også tannhelse, utviklingsarbeid og militærmedisinsk forskning. 

Nedlastning