EVAK_6538

Forsvarets sanitet

Forsvarets sanitet skal sikre at Forsvaret og militære operasjoner til enhver tid har et gjennomgående, operativt og utholdende sanitetssystem.

Oppgaver

Sanitet er all virksomhet som skal sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas. Saniteten i Forsvaret sin hovedoppgave er å tilrettelegge for at operative sjefer kan gjennomføre sine oppdrag med minst mulig begrensninger fra sykdom eller skade.

Forsvarets sanitet (FSAN) ble etablert i England i november 1941, og har siden 2. verdenskrig vært deployert i de fleste større eller mindre internasjonale operasjoner som Forsvaret har deltatt i over hele verden.

Saniteten er en organisasjon som gir Forsvaret relevant og tidsriktige sanitetsleveranser og som er oppdatert på militærmedisinsk kunnskap gjennom intern utvikling, og tett samarbeid med det sivile helsevesen og de allierte sanitetsmiljøene.

Sjefen for Forsvarets sanitet har fagmyndighet for sanitets- og veterinærvirksomheten i Forsvaret, og er rådgiver for forsvarssjefen innen sitt fagmyndighetsområde. FSAN har ulike kapasiteter lokalisert over hele landet. Hovedkontoret ligger på Sessvollmoen.

Ser du etter egenerklæringsskjema helse? Du kan fylle ut skjema for egenerklæring helse her.

Jobb i Forsvaret
Ønsker du å jobbe i Forsvaret igjen? Registrer deg i vårt jobbsøkerregister, så kan våre avdelinger kontakte deg direkte om mulige jobbtilbud.
Førstegangstjeneste
Har du allerede en sivil utdanning, kan du kalles inn til Forsvaret som for eksempel lege, farmasøyt eller tannlege.
EVAK_6538

Forsvarets sanitet

Forsvarets sanitet skal sikre at Forsvaret og militære operasjoner til enhver tid har et gjennomgående, operativt og utholdende sanitetssystem.

Oppgaver

Sanitet er all virksomhet som skal sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas. Saniteten i Forsvaret sin hovedoppgave er å tilrettelegge for at operative sjefer kan gjennomføre sine oppdrag med minst mulig begrensninger fra sykdom eller skade.

Forsvarets sanitet (FSAN) ble etablert i England i november 1941, og har siden 2. verdenskrig vært deployert i de fleste større eller mindre internasjonale operasjoner som Forsvaret har deltatt i over hele verden.

Saniteten er en organisasjon som gir Forsvaret relevant og tidsriktige sanitetsleveranser og som er oppdatert på militærmedisinsk kunnskap gjennom intern utvikling, og tett samarbeid med det sivile helsevesen og de allierte sanitetsmiljøene.

Sjefen for Forsvarets sanitet har fagmyndighet for sanitets- og veterinærvirksomheten i Forsvaret, og er rådgiver for forsvarssjefen innen sitt fagmyndighetsområde. FSAN har ulike kapasiteter lokalisert over hele landet. Hovedkontoret ligger på Sessvollmoen.

Ser du etter egenerklæringsskjema helse? Du kan fylle ut skjema for egenerklæring helse her.

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk

Her kan veteraner før, under og etter tjeneste henvende seg med spørsmål om helseplager relatert til utenlandstjeneste. Avdelingen gjennomfører også medisinsk seleksjon for utenlandstjeneste.

Pil til høyre
Illustrasjon militær lege