2021-10-27 (U) NOR QRA Tu-160 BLACKJACK MiG-31 FOXHOUND 01

Identifiserte russiske Blackjack langs norskekysten

Norske F-16 og F-35 identifiserte i dag en større gruppe russiske fly utenfor norskekysten i nord. Flygruppen bestod av to Blackjack strategiske bombefly, to MiG-31 Foxhound jagerfly, samt Su-24 Fencer rekognoseringsfly. Alt ble ledet av et A-50 Mainstay kommando og kontroll fly.

F-16 flyene sto på sin faste QRA-beredskap for NATO i Bodø, mens F-35 var stasjonert på Evenes for å trene på sin fremtidige overtagelse av den viktige luftberedskapen for NATO. De norske flyene fulgte den russiske flyaktiviteten nord av Troms og Finnmark. Et norsk P-3 Orion var også i samme område og identifiserte Mainstay flyet. Våre fly var raskt på vingene, og identifiserte de russiske flyene. Identifiseringen ble gjennomført på en trygg og standardisert måte.

Det har vært et jevnt antall russiske flygninger langs kysten den siste årene. Siste identifisering var i sommer, og så langt har vi identifisert 48 russiske fly. Til sammenligning fra tidligere år er dette så langt en nedgang.

Gjennom QRA-beredskapen følger Luftforsvaret fortløpende med på fremmed aktivitet i luftrommet. Flyene skal til enhver tid være klare for å rykke ut for å identifisere fremmede i våre nærområder. I løpet av 15 minutter skal flyene være på vingene.  

Det er kontroll og varsling, som sitter inne i fjellet på Sørreisa, som kontinuerlig følger med på alle flybevegelser i og i nærheten av norsk luftrom. Kontrollørene varsler videre i kjeden når det oppdages et uidentifisert objekt. Når våre kampfly får i oppdrag å identifisere, er det operatørene på Sørreisa som leder kampflyene mot det fremmede flyet. Flygeren og operatøren fra Sørreisa har alltid kommunikasjon med hverandre under et slikt oppdrag.

Nærmer seg beredskapsklar


To F-35 er for tiden stasjonert ut fra Evenes for en treningsperiode i uke 43 og 44 (les mer her). Allerede fra januar 2022 tar F-35 over QRA-beredskapen for NATO, og F-16 flyene fases ut. For F-35 gir denne identifiseringen god trening for flyene før beredskapen skal tas over om kort tid.

Dette er første gang det gjøres fra Evenes med F-35.

 

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret:
Stine Barclay Gaasland
Oberstløytnant
Telefon: 95 74 15 32
E-post: sgaasland@mil.no