Julestjerneformasjon med F-35 fra 332 skvadron over Ørland flystasjon.

Julestjerneformasjon med F-35

I dag er det planlagt den tradisjonelle formasjonsflygingen med F-35, som tidligere har vært med F-16, over flere deler av landet.

F-35 vil fly mellom tidspunktene kl. 11.00 til kl. 12.30 over Midt-Norge og Vestlandet.  

NB! Luftforsvaret understreker at det ikke er lov med bruk av droner i forbindelse med formasjonsflygingen.

Hensikten med treningen er å øve på å planlegge, koordinere og gjennomføre formasjonsflyging med flere fly. Kampflyene vil også legge seg i en julestjerneformasjon over deler av landet for å markere slutten på året.

– Formasjonsflyging er en viktig del av treningen vår med kampfly, sier oberstløytnant Tron Strand, skvadronssjef for 332 skvadron på Ørland flystasjon.

332 skvadron med F-35

Flyr fredag 10. desember og planlegger å fly i deler av Midt-Norge og Vestlandet. Tentativ rute: Ørland, Trondheim, Kristiansund, Molde, Ålesund, Førde og Bergen. For oppdatert rute henvises det til Luftforsvarets facebookside. Det presiseres at været kan gi endringer i planen.

Flyrutene vil være i henhold til gjeldende regelverk for lavtflyging.

Høyde over bakken for flyene vil være fra cirka 1000 til 3000 fot.

Les mer om fjorårets julestjerneformasjon her.

Kontaktperson for pressen

Spesialist Ole Andreas Vekve
Kommunikasjonsenheten i Luftforsvaret
Mobil: 41 54 90 94
E-post: [email protected]