Fire norske F-35 over Norge

Ørland

Ørland flystasjon er Noregs kampflybase og heilt sentral for Forsvarets operative verksemd.

Adresse
Ørland flystasjon, 7130 Brekstad
Kontakt
915 03 003

Noregs nye kampflysystem F-35 er sjølve ryggraden i Forsvaret. Fram mot 2025 skal Noreg ta imot 52 slike kampfly som skal operere under 132 luftving på Ørland. Dei første flya landa på Ørland i 2017, og kampflybasen har gått gjennom ei storstilt modernisering og utbygging dei siste åra. Mellom anna har flystasjonen fått lengre rullebane, nytt skvadronbygg, vedlikehaldsbygg – i tillegg til nye forlegningar, hangarar og forsyningsbygg.

Når kampflysystemet er fullt oppe og går i 2025, blir Ørland eit viktig senter for den operative verksemda til Forsvaret.

Andre avdelingar

I tillegg til F-35 opererer Luftvernbataljonen med NASAMS III missilsystem, og Baseforsvarsbataljonen med kompani som deltar i både nasjonale og internasjonale oppdrag. Bataljonen er Luftforsvarets største avdeling innen styrkebeskyttelse. Flystasjonen husar også fleire andre avdelingar, som element frå Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret. Redningstenesta 330 skvadron har også ei avdeling med tre SAR Queen AW101 redningshelikopter.

Flystasjonen er jamleg vertskap for store internasjonale og norske øvingar. NATO har ein framskoten lokalitet for alliansen sine AWACS overvakingsfly, og har derfor eit solid fotavtrykk på flystasjonen.

Aktivitetar og lokalmiljø

Ørland flystasjon ligg ved kystbyen Brekstad, idyllisk til i Trondheimsleia. Det går hurtigbåt til Trondheim, og overfarten tar rundt ein time. Brekstad har bank, kino, kjøpesenter og fleire spisestader og utestader. Kommunen har eit breitt fritidstilbod, sjå Ørland kommune for meir informasjon. 

Velferdstenesta ved flystasjonen har tilbod som gaming, kino, bibliotek, karaoke, trådlaust internett, fiskeutstyr, kajakk og eiga hytte til utlåns. Eit nytt velferds- og idrettsbygg blei opna i 2021.

Utanfor leiren finst det rabatterte velferdstilbod som symjehall, skøyte- og ishall, bowling og ulike kulturarrangement.

I tillegg arrangerer velferda turar, mellom anna shoppingturar og fotballkampar i Trondheim. Det er også jamlege show – ofte med dei mest kjende underhaldarane i landet. 

Bustad

Sjå Forsvarsbygg Basen for informasjon om Forsvarets utleigebustader for personell på Ørland.

Familiekoordinator

For å gi betre støtte til forsvarsfamiliane, er det familiekoordinatorar ved dei fleste tenestestadene til Forsvaret. Koordinatoren skal leggje til rette for familiesamlingar, møte og gi informasjon om kva avdelinga kan tilby familiane.

Kontakt basen eller avdelinga di for å komme i kontakt med familiekoordinatoren din.