Amerikanske soldater ute i vinterterreng, øvelse Joint Viking 2017 i Finnmark //American soldiers out in winter-terrain, exercise Joint Viking 2017 in Finnmark

Nå øver 20 000 soldater på å forsvare Norge

Mandag 6. mars braker årets største militærøvelse løs. Under Joint Viking skal 20 000 norske og allierte soldater sammen øve på å forsvare landet vårt.

NATO er hjørnesteinen i forsvaret av Norge, og Forsvaret må øve jevnlig sammen med NATO-soldater her hjemme. Krigen i Ukraina og en spent europeisk sikkerhetssituasjon gjør øvelser som Joint Viking 2023 viktigere enn noen gang.

– Europa står i en krevende sikkerhetssituasjon. Krigen i Ukraina har vist oss at god beredskap ikke er noe man kan ta for gitt. Beredskap er ferskvare, og må vedlikeholdes. Det gjør vi hver dag gjennom våre daglige operasjoner og øvelser som dette, sier generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og øvelse Joint Viking.

NATO ser nordover

Joint Viking er den viktigste arenaen i 2023 for samtrening med allierte styrker på land, på sjøen og i luften.

– Vi ser at de allierte i større grad vender blikket nordover. De ønsker å operere, trene og øve oftere og mer i våre nærområder. Det er bra, og svært ønskelig for Norge, sier Odlo.

Avhengig av alliert støtte

20220106tk_I2363.jpg
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo. Foto: Torbjørn Kjosvold

Selve feltøvelsen skjer 6.–16. mars. Den militære aktiviteten har allerede pågått en stund, og det vil være en viss aktivitet etter 16. mars, til de deltakende styrkene har kommet seg hjem.

­– Vi har et forsvarskonsept som baserer seg på alliert forsterkning. At våre allierte kjenner til å operere i våre områder er viktig den dagen vi virkelig skulle få behov for det, sier Odlo.

– Vi skal sammen øke evnen til å operere i vårt tidvis krevende arktiske klima. Den kunnskapen kan bare tilegnes ved å være her i ordentlige vinterforhold. Det skaper sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, sier Odlo.

Parallelle øvelser

Rundt 20 000 norske og allierte soldater trener sammen under Joint Viking. Dette tallet omfatter også den pågående britiske marineøvelsen Joint Warrior, som finner sted utenfor norskekysten. Joint Warrior er tett knyttet sammen med Joint Viking. Det samme er også den pågående heimevernsøvelsen Jøssing i Agder og Rogaland.

Det meste av landaktiviteten skjer i indre Troms, særlig langs aksen Bjerkvik–Setermoen–Bardufoss–Nordkjosbotn. I tillegg blir det stedvis mye øvingsvirksomhet på sjøen og i luften.

Pressekontakter