SLAVA_055

Fulgte russiske krigsskip utenfor norskekysten

Et norsk P-3C Orion-fly fra Luftforsvaret fulgte tirsdag en russisk fartøygruppe utenfor norskekysten. Det norske flyet var på et rutinemessig oppdrag.

Rundt klokken 12.20 tirsdag fløy det norske maritime patruljeflyet P-3C Orion ut på et rutinemessig oppdrag i nordområdene. Det norske Orion-flyet, som til daglig er stasjonert på Andøya, fulgte en russisk fartøygruppe sørover langs norskekysten i farvannet nord av Finnmark.

P-3 Orion identifiserte totalt fem russiske fartøy: en fregatt av Admiral Gorsjkov-klassen, en ubåtjager av Udaloy-klassen, en krysser av Slava-klassen, og to støttefartøy av typen Kaliningradneft (tanker) og Sliva.

Tidligere denne uken meldte Russland i åpne kilder at de vil gjennomføre en rekke maritime militære øvelser i tiden fremover. Områdene som ble annonsert, var Atlanterhavet, Stillehavet, Nordishavet og Middelhavet, med flere enn 140 krigsskip og støttefartøy deltakende.

De russiske fartøyene seilte lovlig i internasjonalt farvann, men Norge følger alle bevegelser i norske nærområder fortløpende. Hovedoppdraget til våre P-3C Orion er å overvåke norske havområder og hevde norsk suverenitet. Dette for å sikre egen situasjonsforståelse og oversikt over egne områder. 

I tillegg til å gjennomføre maritim overvåkning og rekognosering, gjennomfører P-3C også søk etter fremmede ubåter og bidrar i søk- og redningsoppdrag. Disse oppdragene har Orion løst ut fra Andøya flystasjon i mer enn 60 år. 

Fra 2023 er det de nye norske maritime patruljeflyene P-8 Poseidon som vil overta ut fra Evenes. P-8 er forventet å ankomme Norge i februar 2022.