181026-N-GC347-1141_(credit US Navy)

Norsk fregatt tar del i amerikansk hangarskipsstyrke

BERGEN/HAAKONSVERN: Onsdag morgen setter fregatten KNM Fridtjof Nansen kurs mot USA for å ta del i den amerikanske hangarskipsstyrken USS Harry S Truman Carrier Strike Group. Avgangen onsdag markerer en viktig milepæl for oppdraget som vil starte senere i år.

KNM Fridtjof Nansen og hennes besetning kaster onsdag morgen loss fra Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern, og setter kursen mot Norfolk i Virginia for siste klargjøring, opptrening og sertifisering før de deployerer med USS Harry S. Truman Carrier Strike Group senere i år.

Dette er første gang en norsk fregatt blir fullt integrert i en hangarskipsstyrke, og markerer således en viktig milepæl i det norsk-amerikanske forsvarssamarbeidet.

- Dersom Norge i fremtiden skulle bli involvert i en konflikt, er vår evne til å samarbeide effektivt med våre allierte en avgjørende faktor for å kunne håndtere konflikten, sier skipssjef på KNM Fridtjof Nansen kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle.

Hensikten med oppdraget er å videreutvikle og styrke det bilaterale forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA. I perioden fremover skal fartøyet delta på felles opptrening og sertifisering sammen med hangarskipsstyrken i USA, før de skal være klare til å løse oppdrag i november/desember. Fregatten forventes ikke tilbake til Haakonsvern før april 2022.

Les om når statsministeren kunngjorde oppdraget i mai her.

For media:

Media inviteres om bord onsdag morgen for orientering om oppdraget, og et siste møte med fartøyet før de forlater Norge. Skipssjef og Sjef Marinen vil være tilgengelige for pressen. Det vil også være mulig å snakke med yngre besetningsmedlemmer om å være så lenge borte fra familie og venner.

Interesserte medier melder seg til pressebefal Marius V. Villanger på telefon 46417667 eller [email protected] innen tirsdag 24.08 klokka 12.

Program:

08:00 – Oppmøte, registrering og innpassering Haakonsvern

08:30 – Orientering/bakgrunn om oppdraget til media v/operasjonsoffiser

09:00 - Intervjumuligheter med skipssjef og besetning

09:20 – Besetningen står oppstilt og mottar siste formaninger fra sjef Marinen. Besetningen leser troskapsformaningen. Forberedelser for avgang iverksettes.

09:30 – Mulighet for en-til-en intervjuer med sjef Marinen på kaien.

10:00 – Avgang: Mulighet for å filme ta bilder av avgangen.

10:30 – Felles utpassering fra Haakonsvern.

 

Pressekontakt:

Talsperson i Sjøforsvaret, Orlogskaptein Michel Hayes Telefon: 988 11 246 eller e-post: [email protected]