KNM Måløy seiler i SNMCMG1 til Nord-Norge for å delta på Nordic Response 24.

Pressemelding: Høy militær aktivitet nær fiskeriområder i Nord-Norge

Under militærøvelsen Nordic Response seiler over 50 allierte og norske fartøy utenfor kysten og innaskjærs i nordområdene. I perioden 26. februar til 15. mars 2024 vil det derfor tidvis bli mye militær aktivitet på sjøen.

Selv om øving og trening er viktig for Forsvaret og samfunnet for øvrig, har Forsvaret som mål at sivil næring, handel og ferdsel går som normalt under øvelser. 

Alle militærfartøy, både norske og allierte, har blitt informert om områder med stor fiskeaktivitet, og ikke minste den historiske og næringsmessige viktigheten av fisket. Blant dem er torskefisket mellom Lofoten og Sørøya. Samtidig har fartøyene blitt henvist til barentswatch.no, der de kan laste ned oppdatert informasjon fortløpende. Sjøforsvaret har også vært i direkte kontakt med Nord fiskarlag.

Når det gjelder fiskeoppdrett, har alle deltakende enheter fått tildelt en oversikt over oppdrett i operasjonsområdene. De gjeldende områdene er: Vågsfjorden, Solbergfjorden, Sørreisa, Kvænangen og Sørøya.

Fiskeriet er en av Norges viktigste næringer. Derfor har militærfartøyene blitt oppfordret til å minimere operasjoner i områder med aktivt fiske, og unngå aktiviteter som kan skape høye bølger i områder der det er fiskeoppdrett. Alle involverte fartøy kommer til å lytte på kanal 16 og svarer ved oppkall.

Har du spørsmål?

Kontakt FOH Overvåkningssenteret. Ring Forsvarets sentralbord på 91 50 30 03 og be om å bli satt over.

Pressekontakter

FOH Overvåkningssenteret (sentralbord Forsvaret)

Telefon: 91503003

6932fd04-190c-45fd-8112-12cbf43f19db

Forsvarets operative hovedkvarter

Pressevakt
Telefon: +47 40 43 80 83

Nordic Response 2024

  • Kva: Norsk og nordisk militær vinterøving. Øvinga bygger på den tradisjonsrike norske vinterøvinga Cold Response, og ho er ein del av den rekordstore NATO-øvinga Steadfast Defender som finn stad vinteren og våren 2024.
  • Kven: 20 000 soldatar frå 13 nasjonar tar del i Nordic Response. Halvparten av dei øver på land, medan resten øver på sjøen og i lufta. Rundt 50 fartøy og over 110 fly og luftfartøy deltar.
  • Når: Hovuddelen av øvinga skjer 3. til 14. mars 2024, men det blir ein del aktivitet og transport før og etter dette.
  • Kvar: Øvinga finn stad i det nordlege Noreg, Sverige og Finland – inkludert luftrommet over og i havområda utanfor Nord-Noreg. I Noreg skjer det meste av aktiviteten i Troms og Vest-Finnmark.
  • Kvifor: Øvinga skal teste NATOs og Nordens evne til å beskytte og forsvare eigne område. Dette omfattar òg evna til å ta imot og handtere allierte forsterkingar.
  • Les meir om øvinga på forsvaret.no