Nordic Response 2024

I mars har tusenvis av norske og allierte soldater trent sammen på å forsvare Norden. Øvelsen er over, men det blir fortsatt noe militær aktivitet fremover.

Loga dán siiddu davvi sámegillii. • 🇬🇧 Read in English

Den norske militærøvelsen Cold Response har lang historie og finner sted i Nord-Norge hvert annet år. Takket være NATO-utvidelsen med Finland og Sverige, utvidet vi i år øvelsen til et Nordic Response. Øvelsen er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender, som pågår på ulike steder i Europa ut mai i år.

Nordic Response fant sted fra 3. til 14. mars 2024. Fortsatt blir det noe mer militæraktivitet fremover, særlig i form av trafikk på grunn forflytning av materiell og soldater. Det blir også enkelte mindre samtreninger med allierte i Nord-Norge utover i mars.

Over 20 000 soldater fra 13 land deltok på øvelsen. Av disse trente cirka 10 000 på land, og har vært de mest synlige under øvelsen. Deltakerne kom fra Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA.

Slik var øvelsen

Øvelsen har hatt sitt tyngdepunkt i det nordlige Norge, Sverige og Finland samt i tilhørende luftrom og havområder. Særlig stor aktivitet har det vært på sjøen med over 50 påmeldte ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy.

I luften deltok over 100 kampfly, transportfly, maritime overvåkningsfly samt allierte CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey.

På bakken har tusenvis av soldater trent på å forsvare og beskytte nordisk territorium med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy.

Nordic Response 2024 er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender med til sammen 90 000 deltakere.

Nordic Response var også tett integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspilte seg i havet mellom Skottland, Norge og Island i slutten av februar.

Hvor og når

Hoveddelen av øvingsvirksomheten til Nordic Response fant sted i det nordlige Norden fra 3. til 14. mars 2024. I Norge har det vært mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms og videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg var det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.

I forkant av øvelsen var det også utbredt alliert militær tilstedeværelse i Nord-Norge, med trening, forberedelser og diverse alliert øvingsvirksomhet. Dette har vært gjort for at allierte styrker skal være best mulig forberedt til å trene i nordiske vinterforhold.

Hvorfor øver vi?

Nordic Response viser at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke. Gjennom alliert samhandling viser vi at alliansen kan operere effektivt og forent for å ivareta vår felles sikkerhet.

NATO er bærebjelken for Norges sikkerhet. Derfor er det viktig for Norge at allierte styrker trener jevnlig i våre områder. NATO-styrker trenger dessuten kontinuerlig erfaring og kunnskap om å operere i det kalde, arktiske klimaet hos oss.

Med Finland og Sverige som allierte naboer, bidrar øvelsen til tettere nordisk integrasjon i rammen av NATO. Øvelsen styrker dessuten det operative totalforsvarssamarbeidet i de nordiske landene, noe som gir bedre samarbeid i fred, krise og konflikt.

Tettere operativt samarbeid i Norden styrker NATOs evne til å forsvare Norden.

Nordic Response er en defensiv og transparent øvelse, og den har blitt gjennomført i tråd med internasjonalt avtaleverk og forpliktelser.