NR24 – velkommen til Norden_Thumbnail

Nordic Response 2024

Nå trener tusenvis av norske og allierte soldater sammen på å forsvare Norden. Les alt om øvelse Nordic Response.

Loga dán siiddu davvi sámegillii. • 🇬🇧 Read in English

Den norske militærøvelsen Cold Response har lang historie og finner sted i Nord-Norge hvert annet år. Takket være NATO-utvidelsen med Finland og straks Sverige, har vi nå utvidet øvelsen til et Nordic Response.

Over 20 000 soldater fra 13 land deltar på øvelsen. Av disse vil cirka 10 000 være på land, og de vil være de mest synlige under øvelsen. Deltakerne kommer fra Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA.

Slik blir øvelsen

Øvelsen får sitt tyngdepunkt i det nordlige Norge, Sverige og Finland samt i tilhørende luftrom og havområder. Særlig stor aktivitet blir det på sjøen med over 50 påmeldte ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy.

I luften deltar over 100 kampfly, transportfly, maritime overvåkningsfly samt allierte CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey.

På bakken skal tusenvis av soldater forsvare og beskytte nordisk territorium med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy.

Nordic Response 2024 er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender med til sammen 90 000 deltakere. I tillegg til Norden, finner Steadfast Defender også sted i beltet Tyskland–Polen–Baltikum vinteren 2024.

Nordic Response er også tett integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island i slutten av februar.

Hvor og når

Hoveddelen av øvingsvirksomheten til Nordic Response finner sted i det nordlige Norden fra 3. til 14. mars 2024. I Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms og videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.

I forkant av øvelsen er det også utbredt alliert militær tilstedeværelse i Nord-Norge, med trening, forberedelser og diverse alliert øvingsvirksomhet. Dette gjøres for at allierte styrker skal være best mulig forberedt til å trene i nordiske vinterforhold.

Hvorfor øver vi?

Nordic Response viser at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke. Gjennom alliert samhandling viser vi at alliansen kan operere effektivt og forent for å ivareta vår felles sikkerhet.

NATO er bærebjelken for Norges sikkerhet. Derfor er det viktig for Norge at allierte styrker trener jevnlig i våre områder. NATO-styrker trenger dessuten kontinuerlig erfaring og kunnskap om å operere i det kalde, arktiske klimaet hos oss.

Med Finland og snart Sverige som allierte naboer, bidrar øvelsen til tettere nordisk integrasjon i rammen av NATO. Øvelsen styrker dessuten det operative totalforsvarssamarbeidet i de nordiske landene, noe som gir bedre samarbeid i fred, krise og konflikt. Tettere operativt samarbeid i Norden styrker NATOs evne til å forsvare Norden.

Nordic Response er en defensiv og transparent øvelse, og den gjennomføres i tråd med internasjonalt avtaleverk og forpliktelser.