20230312tk_A3550

Nordic Response 2024

I mars 2024 skal tusenvis av norske og allierte soldater trene sammen på å forsvare Norden.

Den norske militærøvelsen Cold Response har lang historie og finner sted i Nord-Norge hvert annet år. Takket være NATO-utvidelsen med Finland og etter hvert Sverige, utvider vi nå øvelsen til et Nordic Response. Per nå er 20 000 soldater fra 14 land meldt på til øvelsen, men disse tallene vil endre seg etter hvert som vi nærmer oss øvingsstart.

Slik blir øvelsen

Øvelsen får sitt tyngdepunkt i det nordlige Norge, Sverige og Finland samt i tilhørende luftrom og havområder. Særlig stor aktivitet blir det på sjøen med over 50 påmeldte ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy. I luften deltar over 100 kampfly, transportfly, maritime overvåkningsfly samt allierte CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey. På bakken skal tusenvis av soldater forsvare og beskytte nordisk territorium med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy.

Nordic Response 2024 er en naturlig del og forlengelse av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i beltet Tyskland–Polen–Baltikum vinteren 2024. Nordic Response er også tett integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.

Hvor og når

Hoveddelen av øvingsvirksomheten til Nordic Response finner sted i det nordlige Norden fra 3. til 14. mars 2024. I Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms og videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.

Gjennom vinteren blir det også utbredt alliert militær tilstedeværelse i Nord-Norge, med trening, forberedelser og diverse alliert øvingsvirksomhet. Dette gjøres for at allierte styrker skal være best mulig forberedt til å trene i nordiske vinterforhold.

Hvorfor øver vi?

Nordic Response viser at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke. Gjennom alliert samhandling viser vi at alliansen kan operere effektivt og forent for å ivareta vår felles sikkerhet.

NATO er bærebjelken for Norges sikkerhet. Derfor er det viktig for Norge at allierte styrker trener jevnlig i våre områder. NATO-styrker trenger dessuten kontinuerlig erfaring og kunnskap om å operere i det kalde, arktiske klimaet hos oss. Med Finland og snart Sverige som allierte naboer, bidrar øvelsen til tettere nordisk integrasjon i rammen av NATO. Øvelsen styrker dessuten det operative totalforsvarssamarbeidet i de nordiske landene, noe som gir bedre samarbeid i fred, krise og konflikt. Tettere operativt samarbeid i Norden styrker NATOs evne til å forsvare Norden.

Nordic Response er en defensiv og transparent øvelse, og den gjennomføres i tråd med internasjonalt avtaleverk og forpliktelser.